Nyboda 1:17, Granbacksvägen

Detaljplanen för Granbacksvägen, del av Nyboda 1:17 syftar till att göra det möjligt att bygga flerbostadshus samt garage nära Granängstorget.

Planområdet för Granbacksvägen är den långsmala blå markeringen i kartans samt ett område i mitten. Klicka på ett område i kartan för att hitta rätt. På kartan syns även områdena för andra pågående detaljplaner.

Syftet med förslaget är att bygga ett nytt garage i två våningar varav en våning delvis under mark. Ovanpå garaget planeras tre våningar med lägenheter i trämodul-hus. Närmast Wättingestråket föreslås även ett punkthus i 5 våningar, eventuellt med en förskola i samma byggnad. Förslaget innebär cirka 160 nya lägenheter.

Plats för planen

Planområdet ligger intill Granängstorget och cirka 500 meter söder om Tyresö centrum.

Status för planen

Detaljplanen har fått planuppdrag.

Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 17 juni 2020 §18 i uppdrag av stadsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för Granbacksvägen. Planen tas fram med standardförfarande.

Planuppdrag , 1.3 MB.

Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar förslaget.

Samråd planeras till: Ej klar

Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

Granskningen planeras till: Ej klar

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunstyrelse/kommunfullmäktige.

Antagandet planeras till: Ej klar

Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: Tidigast cirka fyra veckor efter antagen detaljplan

Prenumerera på denna webbsida

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång en viktig uppdatering görs.

OBS! När du anmält dig till prenumeration kommer du inom några minuter att få ett meddelande där du får ge ditt samtycke till prenumerationen. Om du inte fått detta mejl, kolla din skräp-mapp, då mejlet kan ha fastnat där alternativt mejla till info@tyreso.se för att felanmäla.

Hantera prenumeration
Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 2 maj 2022