Norra Tyresö Centrum etapp 5 och Dalgränd

Detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 5 och Dalgränd. Förslaget innebär fortsatt utveckling av Tyresö centrum för att komplettera och förändra centrum med bostäder och skapa en attraktiv miljö för service och handel.

Förslaget innebär en utbyggnad längs Bollmora allé i enlighet med kvalitetsprogram för Norra Tyresö Centrum. Kvarter 4 föreslås som ett nytt bostadskvarter men kvarter 1 kvarstår som parkering. Detta blir den femte etappen för utvecklingen av Norra Tyresö Centrum. Bebyggelsen stärker upp den kommande gatan och ger en trygg framsida av det som idag är en utpräglad baksida. Förslaget bygger på att Dalgränd rätas ut enligt kommunens förslag i planprogrammet och pågående parallellt projektarbete. Det innebär en viktig förändring av centrumets stadsstruktur, orienterbarhet och tillgänglighet.

Plats för planen

Planområdet är en del av Norra Tyresö centrum i Bollmora.

Status för planen

Planen har fått planuppdrag.

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick 12 december 2017 § 161 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för området.

Start-PM , 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar förslaget.

Samråd planeras till: Ännu inte klart.

Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

Granskningen planeras till: Ännu inte klart.

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige.

Antagandet planeras till: Ännu inte klart.

Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: Ännu inte klart.

Prenumerera på denna webbsida

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång en viktig uppdatering görs.

OBS! När du anmält dig till prenumeration kommer du inom några minuter att få ett meddelande där du får ge ditt samtycke till prenumerationen. Om du inte fått detta mejl, kolla din skräp-mapp, då mejlet kan ha fastnat där alternativt mejla till info@tyreso.se för att felanmäla.

Hantera prenumeration
Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 11 juni 2021