Norra Tyresö Centrum etapp 3, kvarter 16

Förslag till detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 3, kvarter 16. Detaljplanen syftar till att uppföra ett nytt bostadskvarter i Norra Tyresö centrum. Det nya kvarteret ska innehålla bostäder samt lokaler för centrumändamål i bottenvåningen.

Den övre högra blå markeringen intill Bollmoravägen visar planområdet för kvarter 16 inom Norra Tyresö centrum etapp 3. För muspekaren över kartan för att hitta. På kartan syns även områdena för andra pågående detaljplaner.

Planen gör det möjligt ett flerbostadshus med lokaler för centrumändamål i bottenvåningen. Bebyggelsen föreslås bli maximalt sex våningar hög mot gatan och fem mot gården som ligger en våning högre, på grund av markens topografi. Byggnaden ligger i liv med gatans gångbana och lokaler anordnas i goda skyltlägen. Bottenvåningen ska även innehålla gemensamhetsutrymmen, såsom tvättstugor och cykelrum. Bebyggelsen möjliggör maximalt cirka 65 lägenheter som planeras som smålägenheter och som ska upplåtas med hyresrätt.

Plats för planen

Planområdet ligger i den norra delen av Tyresö centrum, söder om Tyresövägen. Området innefattar del av fastigheterna Bollmora 1:94, Bollmora 2:1 och Stenbiten 1.

Status för planen

Detaljplanen befinner sig nu mellan samråd och granskning. Läs nedan om vad det innebär och se de dokument som tillhör.

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 14 september 2015 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för etapp 3, inklusive kvarter 16. Kvarter 16 samråds nu separat. Planen tas fram med standardförfarande.

Start-PM , 647.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Planområdet kan till granskningsskedet ingå i detaljplanen för Norra Tyresö Centrum etapp 3.

Granskningen planeras till: Detajplanen är pausad.

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige.

Antagandet planeras till: Detaljplanen är pausad.

Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: Tidigast fyra veckor efter antagen detaljplan.

Prenumerera på denna webbsida

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång en viktig uppdatering görs.

OBS! När du anmält dig till prenumeration kommer du inom några minuter att få ett meddelande där du får ge ditt samtycke till prenumerationen. Om du inte fått detta mejl, kolla din skräp-mapp, då mejlet kan ha fastnat där alternativt mejla till webmaster@tyreso.se för att felanmäla.

Hantera prenumeration
Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 9 maj 2022