Kumla 3:175, Lönnvägen

Syftet med förslaget är att uppföra 6 lägenheter i gruppboende för äldre. Byggnaden föreslås uppföras i en våning.

Den blå markeringen i kartans mitt visar området för detaljplan för Kumla 3:175, Lönnvägen.

Plats för planen

Planområdet ligger ca 200 meter från Fornuddens park och skola samt ca 1 km från Trollbäckens centrum. Föreslaget planområde utgör fastigheten Kumla 3:175.

Status för planen

Planen har fått planuppdrag.

Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 20 januari 2021 i uppdrag av stadsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för Kumla 3:175. Planen tas fram med standardförfarande.

Planuppdrag , 2 MB.

Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar förslaget.

Samrådet planeras till: Ej klart

Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

Granskning planeras till: Ej klart

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunstyrelse/kommunfullmäktige.

Antagandet planeras till: Ej klart

Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: Ej klart

Prenumerera på denna webbsida

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång en viktig uppdatering görs.

OBS! När du anmält dig till prenumeration kommer du inom några minuter att få ett meddelande där du får ge ditt samtycke till prenumerationen. Om du inte fått detta mejl, kolla din skräp-mapp, då mejlet kan ha fastnat där alternativt mejla till info@tyreso.se för att felanmäla.

Hantera prenumeration
Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 29 oktober 2021