Gatukostnadsutredning för Raksta etapp 8

Förslag till gatukostnadsutredning för Raksta etapp 8. Detaljplanen för området vann laga kraft i januari 2018, men utredningen av gatukostnaden är överklagad till förvaltningsrätten.

I samband med att kommunen tog fram en ny detaljplan för del av Raksta, etapp 8 gjordes också ett förslag till fördelning av gatukostnader. Detaljplanen har redan vunnit laga kraft, denna sida gäller enbart gatukostnadsutredningen.

Se detaljplan för Raksta etapp 8

Status för utredningen

Gatukostnadsutredningen antogs i kommunfullmäktige 26 oktober 2017 men inte vunnit laga kraft på grund av att den överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen.

Samrådet ägde rum: 5 augusti - 30 september, 2014

Gatukostnadsutredning

Gatukostnadsutredningen antogs i kommunfullmäktige 26 oktober 2017 men inte vunnit laga kraft på grund av att den överklagats till förvaltningsrätten.

Laga kraft kan ske: Tidigast kvartal 4, 2018

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 1 augusti 2019
Upp

Hitta på sidan