Bollmora 2:591, Siklöjevägen 5

Detaljplanen för Bollmora 2:591, Siklöjevägen 5 ska möjliggöra en till invändig våning inom befintlig byggnad på fastigheten Bollmora 2:591 samt att anlägga en gångväg på fastighetens södra del längs Siklöjevägen.

Den mindre blå markeringen i kartans mitt visar planområdet för Bollmora 2:591. På kartan syns även områdena för andra pågående detaljplaner.

Plats för planen

Fastigheten Bollmora 2:591 ligger nordöst om Tyresö centrum och är belägen i kommundelen Bollmora.

Status för planen

Planen är mellan samråd och antagande. Läs nedan om vad det innebär och se de dokument som tillhör.

Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 19 maj 2021 §33 i uppdrag av stadsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för Bollmora 2:591, Siklöjevägen 5.

Planen tas fram med begränsat standardförfarande.

Start-PM , 817 kB.

Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar förslaget.

Samrådet ägde rum: 6 - 27 oktober 2021

Planbeskrivning , 2.3 MB.

Plankarta , 411.3 kB.

Undersökning av miljöpåverkan , 561.7 kB.

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunstyrelse/kommunfullmäktige.

Antagandet planeras till: Kvartal 1, 2022.

Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: Tidigast cirka fyra veckor efter antagen detaljplan

Prenumerera på denna webbsida

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång en viktig uppdatering görs.

OBS! När du anmält dig till prenumeration kommer du inom några minuter att få ett meddelande där du får ge ditt samtycke till prenumerationen. Om du inte fått detta mejl, kolla din skräp-mapp, då mejlet kan ha fastnat där alternativt mejla till info@tyreso.se för att felanmäla.

Hantera prenumeration
Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 29 oktober 2021