Ändring av detaljplan för Granitvägen

Ändringen syftar till att möjliggöra en bostadsgård ovanför parkeringsytan inom en mindre del av planområdet för detaljplan 471 Granitvägen. Det innebär att den tillåtna bjälklagshöjden för den ytan behöver justeras uppåt med 2,5 meter.

Den blå markeringen i kartans mitt visar området för ändring av detaljplan för Granitvägen.

Plats för planen

Planändringen berör fastigheten Bollmoraberg 3 som ligger centralt i Bollmora, cirka 400 meter sydväst om Tyresö centrum. 

Status för planen

Planen är mellan granskning och antagande. Läs nedan om vad det innebär och se de dokument som tillhör.

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 17 mars 2021 i uppdrag av stadsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till ändring av detaljplan för Granitvägen. Planen tas fram med standardförfarande.

Planuppdrag , 464.8 kB.

Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar förslaget.

Samrådet ägde rum: 31 mars - 21 april, 2021.

Planbeskrivning , 1 MB.

Plankarta , 319.7 kB.

Tillhörande handlingar

Undersökning av miljöpåverkan , 1.1 MB.

Planbeskrivning för detaljplan 471 , 5.8 MB.

Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

Granskning ägde rum: 30 juni - 23 augusti 2021

Plankarta , 871.8 kB.

Planbeskrivning , 970.4 kB.

Tillhörande handlingar

Samrådsredogörelse , 259.5 kB.

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunstyrelse/kommunfullmäktige.

Antagandet planeras till: Tidigast kvartal 4, 2021

Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: Tidigast kvartal 4, 2021

Prenumerera på denna webbsida

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång en viktig uppdatering görs.

OBS! När du anmält dig till prenumeration kommer du inom några minuter att få ett meddelande där du får ge ditt samtycke till prenumerationen. Om du inte fått detta mejl, kolla din skräp-mapp, då mejlet kan ha fastnat där alternativt mejla till info@tyreso.se för att felanmäla.

Hantera prenumeration
Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 24 augusti 2021