Ändring av detaljplan för Granitvägen, bollmora berg 2

Ändring av detaljplan gäller för fastigheten bollmora berg 2 och avser att lägga till en bestämmelse för parkering.

Syftet med ändringen är att möjliggöra en tredimensionell fastighetsindelning där garaget kan bli en egen fastighet.

Den ursprungliga detaljplanen för området är detaljplan 471 - Granitvägen. 2021 gjordes en ändring av detaljplanen inom Bollmora berg 3 för att ändra höjden på det planterbara bjälklaget inom en mindre del av planområdet, 479 - ändring av detaljplan för Granitvägen.

Plats för planen

Området som ändras är fastigheten Bollmora berg 2 som ligger inom detaljplanen för Granitvägen.

Underrättelse om granskningsutlåtande

Underrättelse om antagande

Status för planen

Planen är antagen. Läs nedan om vad det innebär och se de dokument som tillhör

Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 22 mars 2023 §10 i uppdrag av stadsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till ändring av detaljplan för Granitvägen. Planen tas fram med standardförfarande.

Planuppdrag , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar förslaget.

Samrådet ägde rum: 2 november - 28 november

Planhandlingar:

Plankarta , 766 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning , 934.1 kB.

Tillhörande handlingar:

Utredning om betydande miljöpåverkan , 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Tidigare planer:

471 - Detaljplan för Granitvägen

479 - Ändring av detaljplan för Granitvägen

Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

Granskningen ägde rum: 5 mars - 26 mars 2024

Planhandlingar:

Plankarta , 764.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning , 934.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse , 487.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillhörande handlingar:

Utredning om betydande miljöpåverkan , 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden.

Plankarta , 769.6 kB.

Planbeskrivning , 398.5 kB.

Granskningsutlåtande , 219.7 kB.

Antogs: 3 juni 2024 i Samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden

Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: Tidigast 1 juli 2024.

Prenumerera på denna webbsida

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång en viktig uppdatering görs.

OBS! När du anmält dig till prenumeration kommer du inom några minuter att få ett meddelande där du får ge ditt samtycke till prenumerationen. Om du inte fått detta mejl, kolla din skräp-mapp, då mejlet kan ha fastnat där alternativt mejla till info@tyreso.se för att felanmäla.

Hantera prenumeration
Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 10 juni 2024