Översiktsplan

Kommunens översiktsplan visar i stora drag hur man tänker sig utveckling av bebyggelse och användning av mark- och vattenområden. Den gäller som underlag för prövning av bygglov utanför detaljplanelagt område.

Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 19 februari 2020
Upp

Hitta på sidan