296 - Näset 1:83

Området ligger i Trollbäcken. Detaljplan för Näset 1:83.

Planändringen innebär att fastigheten Näset 1:83 kan delas i två tomter.

Planen vann laga kraft: 24 september 1998

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan