192 - Bollmora 2:1 m fl, rackethall

Ändring och utvidgning av stadsplan för Bollmora 2:1 med flera, i centrala Tyresö.

Planen gör möjligt bygge av en rackethall för tennis och badminton.

Planen vann laga kraft: 6 oktober 1981

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan