171 - Kumla 3:1264 m fl vid Svängstigen

Stadsplan för område vid Svängstigen, fastigheten Kumla 3:1264 med flera, i Trollbäcken.  

Planen möjliggör bygge av 28 hus.

Planen vann laga kraft: 28 februari 1977

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan