130 - Näsbytomten 31:1 m fl idrottsområde

Området ligger i Trollbäcken. Förslaget gäller ändring av byggnadsplan för idrottsområde (Näsbytomten 31:1 m fl).

Syftet med planen är att möjliggöra för utvidgning av idrottsområde.

Planen vann laga kraft: 17 september 1969

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan