Problem med telefonin

Publicerad: 21 september 12:20

Det är problem med kommunens telefonväxel och det kan vara svårt att nå oss. Vi arbetar med problemet.

119 - Kv. Vinrankan, Näsby 4:257 m fl

Området ligger i Trollbäcken. Förslaget gäller ändring av byggnadsplan för del av kvarteret Vinrankan i Trollbäcken.

Syftet med planen är att möta det ökade behovet av förskolor i kommunen.

Planen vann laga kraft: 6 juni 1966

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan