Laddplatser vid Strandtorget

Tyresö kommun välkomnar företag att ansöka om att teckna nyttjanderättsavtal för att etablera laddplatser för bilar vid Strandtorget. Sista dag att ansöka är 15 augusti 2022.

Företag kan ansöka om att sätta upp laddplatser

För att göra det möjligt för fler att köra elbil i Tyresö behöver vi fler publika laddplatser på olika håll i kommunen, nära besöksmål och serviceställen. Kommunen har identifierat Strandtorget som ett bra ställe att ha laddplatser på, för att de ska bli tillgängliga för många. Därför välkomnar vi nu företag att ansöka om att teckna nyttjanderättsavtal för att etablera laddplatser vid Strandtorget.

Tyresö kommun var tidig med ett etablera publika laddplatser för elbilar i kommunen. En viktig del av kommunens klimatplan är att stötta omställning till fossilfria transporter och elektrifiering av fordonsflottan.

Fördelning av ansvar

Det företag som får avtal om att sätta upp laddplatser vid Strandtorget står för installation samt drift och underhåll av laddarna. Tyresö kommun ansvarar för och bekostar skyltning, sopning, snöröjning samt parkeringsövervakning.

Förutsättningar

För att få sätta upp laddare på kommunens mark ska laddaren vara tillgänglig och öppen för alla, och företaget ska ta betalt för laddning på ett enkelt och marknadsmässigt sätt som främjar sund konkurrens. Vi önskar se en etablering av 4-6 laddplatser vid Strandtorget och att några laddpunkter helst erbjuder snabbladdning över 50 kW. Kommunen har identifierat den gulmarkerade parkeringsplatsen på kartan som mest lämplig för laddplatser men företag är välkomna att lämna sina förslag på placering av laddplatser, antal laddpunkter och vilken effekt de ska erbjuda utifrån sin egen marknadsanalys.

Parkeringsplatser vid västra delen av Strandtorget markerade

Så här går det till

1. Skicka in ansökan

Företag som är intresserade av att etablera laddplatser vid Strandtorget lämnar sin ansökan via den här länken:

Instruktioner för ansökan , 113.7 kB.

Om GDPR - så här behandlar vi dina personuppgifter

2. Kommunen bedömer ansökningar och lämnar tilldelningsbeslut

Tyresö kommun förbehåller sig rätten att teckna nyttjanderättsavtal med den aktör den finner mest lämplig och som har lämnat det bästa förslaget. Efter utvärdering av inkomna ansökningar lämnar kommunen ett tilldelningsbeslut som är giltigt ett år eller fram tills ett nyttjanderättsavtal sluts. Vid tilldelning håller kommunen ett möte med företaget för att gå igenom detaljer i avtalsmallar och villkor, utformning av laddstationen samt processen framåt.

3. Företaget skickar ansökan om elanslutning till Vattenfall

Företaget som får tilldelning skickar in ansökan om elanslutning till Vattenfall Eldistribution AB som är elnätsägare i Tyresö.

Information om ny anslutning Länk till annan webbplats. (länk till Vattenfall)

4. Nyttjanderättsavtal skrivs med exploateringsenheten

Efter att ansökan om elanslutning godkänns kan nyttjanderättsavtal tecknas. Företaget kontaktar då kommun@tyreso.se varefter hanläggare på kommunen skickar samtliga avtal som krävs för underskrift.

Kommunen kommer att ta ut en engångsavgift som täcker de administrativa kostnader som kommunen har för att ta fram avtal som samt en årlig hyresavgift. Ersättningen till kommunen ska täcka de kostnader och olägenheter som uppstår för kommunen på grund av att företaget har sin anläggning på och i kommunens mark.

5. Etablering av laddstolparna påbörjas

Enligt nyttjanderättsavtalet ska laddplatserna vara på plats inom 12 månader efter tecknat avtal.

  • Företaget ansöker om schakttilstånd och TA-plan
  • Företaget informerar kommunen att laddplatserna är färdigställda senast tre veckor i förväg.
  • Data över hur laddplatserna används rapporteras halvårsvis till hallbarhet@tyreso.se

Detta gäller för gatuarbeten på kommunens mark.

Kontakt

Vid frågor om ansökningsprocessen maila till kommun@tyreso.se

Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 22 juni 2022