Tyresö kommun: Vi bygger samhället i staden

Välkommen till oss på Tyresö! Vi bygger ett hållbart samhälle, med stort fokus på förskole- och skolbyggander med hög kvalitet. Inom de närmsta åren behöver vi både bygga nytt och bygga om samhällsfastigheter i stor skala. Läs mer om detta och träffa oss gärna under Business Arena!

Från tävling till trivsam trea

Vi berättar om hur Tyresö kommun arbetar för att genomföra lyckade markanvisningstävlingar samt avslöjar vilket markområde som är aktuellt för nästa tävling.
Form: Kommun i fokus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (digitalt)
Tid: Onsdag 22 september, kl. 10:30-11:00
Samtalsledare: Andrea Hedin, chef för samhällsmiljö- och infrastrukturavdelningen
Deltagare:
Monica Juneheim, planchef
Göran Thimberg, exploateringschef och
Anna Grönblad, analyschef.

Trygghet och social hållbarhet i stadsplaneringen - hur gör man rätt

Projektchef Heléne Hjerdin deltar i ett slutet rundabordssamtal om det engagemang och den gemensamma målbild som krävs från alla inblandade aktörer, för att forma ett tryggt och trivsamt område.
Form: Slutet rundbordssamtal (fysiskt)
Tid: Torsdag 23 september, kl. 8:30-9:30

Vad är det nya normala för kontoret?

Analyschef Anna Grönblad deltar i digitalt rundabordssamtal om hur framtidens kontor kommer att se ut, och hur de olika förutsättningarna påverkar individ och bransch.
Form: Digitalt rundabordssamtal
Tid: Kan ses när som helst under mässan

Behov av ny- och ombyggnation av förskolor och skolor

Tyresö kommun växer och antalet elever i grundskolan fortsätter att öka. Under en kommande 10-års period förväntas antalet elever bara i kommunens centrumområde öka med drygt 400. Därför behöver vi öka antalet skolplatser med ändamålsmässiga och moderna lokaler, både för dagens och framtida behov. Samtidigt har befintliga skolor stort behov av renovering och underhåll.

Detta planeras

I Tyresö ser vi flera kommande projekt de närmsta åren, bland annat dessa:

  • Kumla skola i Trollbäcken ska renoveras och delvis byggas om
  • Nybyggnation av två grundskolor i centrumområdet
  • Nybyggnation av Bergfotens förskola, enligt konceptmodell
  • Nybyggnation av förskola i Tyresö Strand, enligt konceptmodell

Lokalfunktionsprogram

I dagarna beslutar kommunstyrelsen om ett lokalfunktionsprogram som definierar hur framtidens skolor i Tyresö ska se ut. I det definieras vad som ska känneteckna inne- och utemiljö, ytstorlekar, drift och annat. Kontakta oss om du vill veta mer!

Koncept för förskola

För att inte behöva uppfinna hjulet varje gång vi bygger nytt, har vi också arbetat fram ett flexibelt koncept för förskolebyggnad och utemiljö. En modell som ger förutsättningar för ett modernt arbetssätt med inriktning på mindre barngrupper. 

Läs mer om framtidens förskola i Tyresö

Nyligen färdigställda projekt

Tyresös första konceptförskola Vattenhjulet

För bara några veckor sedan invigde vi Vattenhjulet ­­‑ vår första förskola byggd enligt vår modell för konceptförskola. En träbyggnad i två våningar, med fokus på hållbarhet, mindre barngrupper och närhet till naturen. Den är arketypen för flera av de förskolor vi planerar för i Tyresö framöver.

Förskolan Vattenhjulet

Byggnaden är u-formad med en innergård där barnen kan vila utomhus.

Ny skola för F-9 i vackra Fornudden

När höstterminen startade 2021 slog Fornuddens nya skola upp portarna för första gången. En sammanhållen byggnad med stora fönster mot Fornuddsparken, ett genomgående hållbarhetstänk och en stor idrottshall för skola och föreningsliv.

Kontakta oss

Är ni intresserade av att delta i utvecklingen av förskolor och skolor i Tyresö, och bygga det hållbara samhället med oss?

Kontakta:

Sara Kopparberg, samhällsbyggnadschef
Telefon: 08-578 292 60, E-post: sara.kopparberg@tyreso.se

Heléne Hjerdin, avdelningschef projekt
Telefon: 08-578 295 07, E-post: helene.hjerdin@tyreso.se

Jenny Linné, avdelningschef chef strategi och samhällsutveckling
Telefon: 08-578 290 29, E-post: jenny.linne@tyreso.se

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 14 januari 2022