Så här jobbar vi

Vi på samhällsbyggnadskontoret i Tyresö tar ansvar för hela kedjan i stadsutvecklingsprocessen, från initiering till genomförande. Det ger oss korta ledtider och hög grad av genomförande. Som byggaktör kan du räkna med tydliga krav och snabba processer. 

Vår stadsbyggnadsprocess

Strategi, förstudie, planering, genomförande, färdigt projekt

Strategi

Utvecklingen av Tyresö har alltid sin grund i Tyresö kommuns översiktsplan “Tyresö 2035” och andra strategiska dokument.

Förstudie

Ett projekt kan initieras på många olika sätt: Genom ett planprogram, förslag från byggaktörer eller från politiken.

Planering

Under projektets gång löper många aktiviteter parallellt:

  • planprocessen
  • genomförandefrågor
  • projektering
  • utredningar
  • förankring

Genomförande

Stadsbyggnadsprocessen slutar inte med den lagakraftvunna detaljplanen. Vårt engagemang fortsätter i bygglov, projektering, byggnation och kvalitetssäkring.

Färdigt projekt

Vi följer projektet från strategi till färdigt objekt, för att garantera de kvaliteter vi vill uppnå.

Träffa oss

Boka gärna ett möte med oss i Tyresö centrum, eller på vårt kontor på Södermalm, så berättar vi mer om våra processer och planerna för Tyresö.

Kontakt:
Sara Kopparberg, samhällsbyggnadschef
Telefon: 08-578 292 60, E-post: sara.kopparberg@tyreso.se

Heléne Hjerdin, planchef
Telefon: 08-578 295 07, E-post: helene.hjerdin@tyreso.se

Jenny Linné, produktionslednings- och exploateringschef
Telefon: 08-578 290 29, E-post: jenny.linne@tyreso.se

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 13 januari 2020
Upp