Partnering – långsiktig utveckling i Tyresö

Tyresö kommun ingår i ett partneringavtal med JM Entreprenad. Samarbetet ger bättre koll på ekonomin och tydligare dialog med boende. Dessutom ger det en chans till sysselsättning för långtidsarbetslösa Tyresöbor.

Bakgrund

Kommunen har sett ett behov av att samarbete med en entreprenör från tidigt skede i projekten. Partneringsamarbetet går därför ut på att Tyresö handlar upp en projektorganisation som sedan samarbetar sida vid sida med kommunen för att uppnå högsta möjliga kvalitet i projekten. Samma entreprenör är då med i planering, projektering och utförande vilket ger tydligare ramar från planering till genomförande.

Några av fördelarna

  • Genom partneringsamarbetet kan entreprenören komma in mycket tidigare i projekten. Att ha samma entreprenör som både projekterar och jobbar med utförandedelen kan minimera många vanliga problem i tidiga skeden.
  • När entreprenören kommer in tidigare i projekten kommer vi också att få säkrare kalkyler på vad projekten kommer att kosta i slutändan. Det kommer inte dyka upp lika många oförutsedda avvikelser under tidens gång.
  • Genom att samma entreprenör jobbar i flera olika etapper på Östra Tyresö kommer dialogen med boende i området att förbättras. Det kommer att vara enklare för de boende att veta vem de ska prata med när relationerna byggs upp under flera års tid.

Jobbmöjligheter för arbetslösa Tyresöbor

Samarbetet startades under 2019 och innebär att långtidsarbetslösa Tyresöbor får en chans till jobb i framtiden. I varje projekt har nämligen entreprenören krav på sig att erbjuda en praktikplats till en Tyresöbo som i dag står långt ifrån arbetsmarknaden. Praktikplatsen ska senare kunna leda till sysselsättning.

Projekten som innefattas

  • Raksta etapp 8, Tegelbruket etapp 11, Fasanvägen etapp 13, Bergholm etapp 15, Breviksvägen etapp 14, Raksta etapp 16 och Trinntorp etapp 17.
  • Dessutom innefattas även projektet Tyresövägen där bland annat en ny gångtunnel ska byggas vid Bäverbäcken.
Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 24 april 2023