13 januari 2022

Tyck om Wättingeströmmen i Nyfors

I samband med att dammkonstruktionerna i Nyfors ska ersättas med
naturlikande stentrösklar ser vi nu över ytterligare
förbättringsåtgärder för området. Därför är vi nyfikna på
vad just du tycker om området Wättingeströmmen i Nyfors.

Lämna dina tankar via enkäten, senast 28 januari vill vi ha ditt svar.

Vi vill poängtera att det i dagsläget inte finns några garantier för att
ytterligare åtgärder kommer att genomföras.

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 13 januari 2022
Upp