13 januari 2022

Ge namnförslag till nytt företagsområde

För några år sedan köpte Tyresö mark av Stockholm, ett område där det planeras för företag, drivmedelsstation och kanske brandstation. Området behöver ett namn. Vilket är ditt förslag?

Rosa yta på kartan visar var området ligger

Rosa yta på kartan visar området som behöver ett namn

Passa med "företagsområde"

Platsen ligger i nordvästra Tyresö, mellan Lindalen och Tyresövägen. Det ska bli ett företagsområde med utrymme för drivmedelsstationer, samt eventuellt brandstation. Vi efterfrågar därför ett namn som fungerar med ändelsen "företagsområde", till exempel "Nya Tyresös företagsområde".

Fastigheten heter Erstavik 6:14, men Erstavik är ju redan namn på ett område i Nacka. Den nyförvärvade marken behöver ett namn som också skiljer sig från närliggande Lindalen.

Anknyt gärna till platsen

Ditt förslag behöver följa så kallad god namngivningssed - vara på svenska, inte missledande eller väcka anstöt. Det är inget måste, men namnet får gärna ha historisk koppling eller föra tankarna till områdets topografi, läge eller växtlighet.

Senast 24 januari vill vi ha ditt förslag.

Hur bestäms namnet?

I nästa steg ­­‑ senare i vår - kommer vi att lägga upp ett antal förslag för omröstning på kommunens webbplats. Det kommer att vara förslag som följer god namngivningssed och som inte är alltför lika varandra.

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 13 januari 2022
Upp