02 november 2021

Strandpromenad byggs vid Strandängarna

Nu är bygget av ett gångstråk längs med sjökanten vid Strandängarna i Tyresö strand uppstartat. Sommaren 2022 ska det vara klart för promenad.

Gångstråket ska bli två meter brett och gå på spänger genom vass och fuktpartier och vara grusat där det är fast mark. I maj 2022 ska det vara klart.

Läs mer och se karta över bygget av strandpromenad

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 2 november 2021