24 juni 2021

Vackra nyheter i stadsmiljön

Onsdagen den 23 juni invigdes två spännande nyheter i Tyresös stadsmiljö – ett konstverk med förundrade djur och en porlande damm och nya planteringar i stadsparken.

Anita Mattsson invigde "Förundran"

Klappvänliga djur

På Farmarstigen, i höjd med Kryddvägen, invigdes i dagarna det första nya offentliga konstverket i Tyresö på länge. På en ljus granitsockel sitter fyra små förundrade djur i brons - en grävling, en ekorre och två möss - och tittar nyfiket på en fallen stjärna. Konstverket "Förundran" är skapat av konstnären Eva Fornåå, som själv menar att det är välkommet att både sitta på stenen och klappa de snälla djuren.

Om "Förundran" och Eva Fornåå

Översvämningsdamm blir blommande plats

Nyheter har även skett i den del av stadsparken som vetter längs Wättingestråket, närmast centrum. "Dammfåran" som finns där är planerad att fungera som översvämningsyta, och ska kunna fyllas med vatten vid stora skyfall. Men många invånare har saknat vatten och växtlighet i parken, då fåran tidigare varit en grusbädd.

Damm, blommande lila och gröna växter. I bakgrunden sittplats.

Nu har här anlagts en liten damm dit regnvatten porlar via en ränna från torget ovanför. Grusbädden har bytts mot en jordbädd. Under den junidag då dammen invigs blommar både stäppsalvia, näva och lila iris i fåran, och bin surrar bland blommorna. Det hela omges av gröna marktäckande växter. Platsen har bytt karaktär, men fyller fortfarande sin funktion som översvämningsdamm.

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 11 oktober 2021