15 april 2021

Nu börjar arbeten med Wättinge vid Granängsringen

I vår görs de första arbetena med utbyggnationen av den nya stadsdelen Wättinge. Vi bygger om en del av Farmarstigen och Granängsringen och därefter ett område vid Granängstorget. Sedan kan bygge av bostäder påbörjas.

Arbetsplatsområde i korsningen Granängsringen/Farmarstigen

Rosa markering visar arbetsområde för vägarbetet

Vägarbete på Farmarstigen i vår

I april och maj 2021 kommer det att utföras vägarbete i korsningen Granängsringen och Farmarstigen. Vägen ska breddas så att bussar ska få plats att svänga där. Vägarbetet innebär att det kommer att sprängas under några dagar, och att vägen kommer att ha begränsad framkomlighet. Arbetet kommer att utföras av SOREX Entreprenad AB, på uppdrag av Tyresö kommun.

Arbeten vid torget i sommar

Med start i juli 2021 kommer arbeten ske vid busshållplatsen på Granängstorget. Gång- och cykelbron mellan Granängstorget och Mellanbergsvägen ska rivas och gatan grävas upp så att ledningar kan läggas ned i marken. Bron kommer att ersättas med ett övergångställe och en gång- och cykelväg mot Nybodaberg. Busshållplatsen kommer tillfälligt att flyttas österut till andra delen av torget. Bussarna kommer sedan tillfälligt att köra på östra sidan om Granängsringen istället för på västra som idag.

Tybo bygger bostäder

När de förberedande arbetena är klara ska Tyresö bostäder (Tybo) bygga ut sitt nuvarande parkeringsdäck med cirka 80 bostäder på taket. De kommer även att utöka byggnaden mot torget. Byggnaden ska få entréer både mot gatan och mot befintlig bostadsbebyggelse, samt lokaler i bottenvåning.

Början på stadsdelen Wättinge

Tyresö bostäders byggnation vid Granängstorget är det första bygget som händer i det vi kallar Wättinge. Men vi planerar för att det under de kommande åren ska byggas många nya hus längs med Granängsringen, både vid Granängstorget och i Wättingebacken på östra sidan om ringen. Det ska byggas bostäder, lokaler för verksamheter, förskolor och boende för människor med olika behov.

Det kommer att ta många år att planera den nya stadsdelen Wättinge och bygga husen vid Granängstorget och i Wättingebacken. Därför gör vi det i etapper, en del i taget. Tyresö kommun detaljplanerar och bygger infrastruktur, så som vägar, vatten och avlopp.

Läs om Wättinge och vad som planeras där

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 15 april 2021