09 april 2021

Almandinen första bygget i Bollmorabacken

Med en mullrande sprängning invigdes fredagen den 26 mars det första bygget vid Bollmorabacken, i centrala Tyresö. I området mellan Bollmoraberg och Granitvägen ska det under en period av flera år byggas totalt ca 400 bostäder.

Först ut är företaget SPG som med NCC som entreprenör nu påbörjat det första bostadsbygget i området. De ska uppföra fyra lamellhus i det kvarter som fått namnet Almandinen.

Fyra lamellhus med utsikt över Tyresö

Fyra lamellhus med utsikt över Tyresö. Illustration: Vida arkitektkontor

Röda hus med fiskfjäll

Mathias Wagmo är arkitekten som ritat det nya kvarteret. Han berättar under invigningen att de fyra hus som ska ta plats i slänten, placeras i ost-västlig riktning för att behålla utsikten mellan husen för de boende i Bollmoraberg. Husen kommer att ha en grund i tegel, med tak och väggar som kläs med ”fiskfjäll” av shingel i aluminium. Husen kommer att få en mörkt röd färg, precis som den ädelsten som kvarteret fått namn efter. De får en så kallad förskjuten taknock, med gemensamma nedsänkta trädgårdar. Under husen kommer det att finnas garage och totalt får byggnaderna sju plan inklusive etager. De fyra husen kommer att rymma 140 bostadsrättslägenheter, i storlekarna 1-4 rum och kök.

Tre personer håller i en spade

Simon Sjöbom, utvecklingschef på SPG, Anita Mattsson, kommunstyrelseordförande och Annika Grönberg, avdelningschef NCC, invigde gemensamt bygget i Bollmorabacken.

Största projektet i Bollmora

Vid invigningen talade kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson om att detta är det just nu största byggprojektet i Bollmora. Här byter man en p-plats mot bostäder, dit mestadels före detta Tyresöbor ser fram emot att få flytta in.

­– De som flyttar hit kommer att trivas, och få kommunens bästa utsikt, konstaterade Anita Mattsson.

Försiktig sprängning

Under april månad pågår grovschakt och sprängningar på arbetsplatsen. Man behöver spränga bort berg för att ge rum åt de underliggande garagen. Även en del hus ska rivas, de tomma fastigheter som ligger inom området där de nya husen ska byggas.

Byggarbetsplats med pågående schakt och sprängning

Arbete pågår

Hur går det då till när man spränger nära där folk bor? Jo, dels har entreprenören placerat ut vibrationsmätare på alla byggnader runt omkring för att se till att gränsvärdena hålls. Sedan tillämpar man något som kallas "försiktig sprängning". Det innebär att man använder så kallat patronerat sprängämne, med mindre diameter. Den mindre diametern minskar den samverkande sprängkraften och sänker tryckvärdet.

Man spränger ungefär 150 kubik i en sprängning. Då finns sex vakter utplacerade och man signalerar innan sprängning.

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 9 april 2021