09 februari 2021

Södergården – ett bostadsområde under utveckling

I november 2022 går de första flyttlassen till bostadsområdet Södergården i Trollbäcken.

Anita Mattsson (S) på Södergårdens bygge

Patric Hönig, platschef för Imola och Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande diskuterar bygget vid Södergården.

I det gamla bostadsområdet Södergården från 1950-talet kommer det att byggas en ny stadsgata med två kvarter med flerbostadshus under de närmaste två åren. Sammanlagt rör det sig om 230 nya lägenheter och det är aktörerna Imola och Abacus som ansvarar för byggena. Intresset är stort för området och det är många tidigare Tyresöbor som har fastnat för de nya lägenheterna, mycket tack vare att det är en del av Tyresö med stor potential och nära både natur och kommunikationer.

Det nya bygget är början på Trollbäckens centrumstråk och fyra lokaler för handel och service i husens bottenvåningar, kommer att tillföra mervärde och bidra till ett mer livligt område. När bostäderna är klara kommer kommunen att bygga gator och torg samt passa på och göra trafikförbättrande åtgärder som främjar gång- och cykeltrafik. Detta lämpar sig bra ur ett hållbarhetsmässigt perspektiv, då Imolas nya husbyggen bland annat kommer att innefatta ett cykelrum för 250 st cyklar med egen cykelservice. Därtill kommer det att finnas en bilpool med två bilar samt tio st parkeringsplatser för elbilar. Förutsättningar för hållbarhet i vardagen är viktig för Tyresös nya bostadsbyggen.

Anita Mattsson (S) kommunstyrelsens ordförande najar balkar på Södergården

Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande "najar balkar" för källarplan för det utvecklade bygget vid Södergården.

Fredagen 5 februari besökte Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande Södergården för att med egna ögon se utvecklingen av det första bygget.

Första etappen i Trollbäcken är nu igång. Södergården kommer att bli ett lyft, med fina bostäder, välkomnande torgytor och en tryggare miljö för alla att röra sig i, även på kvällen. Många närboende har redan köpt lägenhet här och jag förstår verkligen varför.

Södergården är en del av Tyresös planprogram för Trollbäckens centrumstråk, där ett av målen är att värna Tyresös gröna och blå karaktär, med naturen, sjöarna, kusten och nationalparken.

Läs mer om planprogrammet för Trollbäckens centrumstråk , 23.7 MB.

Sidan publicerad av: Anni Lindblad
Senast uppdaterad: 9 februari 2021