23 september 2020

En skola växer fram

Höstterminen 2021 ska Fornuddens skola få flytta in i nybyggda, större lokaler och så småningom ha verksamhet för elever upp till årskurs 9. Så här långt har man kommit på bygget av skolan med tillhörande sporthall.

Pågående bygge av Fornuddens nya skola sett från Fornuddsparken. Sporthall till vänster och långsträckt skolbyggnad i tre våningar till höger.

Bygget av Fornuddens nya skola sett från Fornuddsparken. Bilden tagen i augusti 2020.

Vad byggs?

En ny större skola ska ersätta den befintliga Fornuddens skola. Den nya skolan ska ge rum för fyra parallellklasser i årskurs F-3 samt tre parallellklasser i årskurs 4-9. Bygget av skolan pågår för fullt sedan början av 2019, på den plats vid Fornuddsparken i Trollbäcken där äldreboendet Ängsgården låg tidigare. Skolan beräknas vara klar våren 2021 för att tas i drift höstterminen 2021. Byggaktör är Tyresö kommuns projektavdelning, och entreprenör är NCC.

Så här hösten 2020 har bygget av skolan kommit långt. Såväl den långsträckta skolbyggnaden (till höger på bilden ovan) som den mer kvadratiska sporthallen (till vänster) finns på plats i sin fulla höjd.

Pågående arbeten i skolbyggnaden

Under hösten görs invändiga arbeten med målning, golvläggning, plattsättning och montage av undertak. Samtidigt håller man på att sätta upp innerdörrar, glaspartier och lister. Man har också börjat montera skolans storkök/tillagningskök. Som syns på bilden är takens solpaneler redan på plats och redo att kopplas in.

Invändiga arbeten i sporthallen

Även i sporthallen (längst till höger på bilden ovan) pågår gipsarbete och jobb med mellanväggar, samt installationer av el, ventilation och rör. Montage av väggpaneler i hallen har påbörjats och utvändiga skärmtak och solskydd håller på att monteras.

Skolgården förses med lekutrustning

Arbeten med skolgården pågår och delar av lekytorna ut mot Fornuddsparken börjar bli klara. Här kommer mycket av skolgårdens lekutrustning att finnas, exempelvis snurrlek, hinderbanor och stamskog.

På bilden kan du se vad som kommer att finnas i skolans olika delar när den är färdigbyggd.

Beskrivning av skolans delar.

Bild på Fornuddens nya skola sett mot Fornuddsparken och Drevviken, bilden tagen i augusti 2020. Klicka på bilden för att förstora.

Du hittar mer information och kan följa frambyggnaden av skolan vecka för vecka via tyreso.se/fornudden.

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 24 september 2020
Upp