27 mars 2020

Nu bygger vi Tidvattengatan

Karta som visar var etapp 2 av Norra Tyresö Centrum ligger

I början av april startar kommunen arbetet med infrastruktur i det som kallas etapp 2 av utbyggnaden av Norra Tyresö Centrum. Det rör det område som ligger norr och väster om Bollmora vårdcentral.

Arbete med infrastruktur hela 2020

Kommunen kommer i april att bygga vidare på Simgatan samt påbörja utbyggnaden av Tidvattengatan. Man kommer att grundlägga, dra av ledningar och asfaltera. Det här arbetet kommer att pågå året ut.

Senare under året ska sedan Hemsö uppföra en byggnad som ska inrymma ett äldreboende med drygt 70 lägenheter, ett korttidsboende med cirka 12 lägenheter.

Läs mer om Norra Tyresö Centrum etapp 2

Avspärrningar under flera år

Området kommer att spärras av i början av april. Avstängningarna kommer att vara kvar under de kommande åren så att den tunga trafiken till och från arbetsområden sker på ett sätt som är säkert för allmänheten. Gång- och cykeltrafik kommer att ledas om runt arbetsområdet, så var uppmärksam på de hänvisningar som finns. 

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 27 mars 2020