24 mars 2020

Hej Felix Ockborn, hållbarhetsstrateg

Vad gör en hållbarhetsstrateg? Varför behövs en sådan? Vi låter kommunens nya hållbarhetsstrateg Felix Ockborn besvara de frågorna.

Du har bara jobbat på Tyresö kommun ett par månader. Varför började du på kommunen?
– Jag har arbetat med hållbarhetsfrågor i privatsektor i många år, men sett att bästa vägen till hållbar utveckling är när offentliga och privata initiativ samverkar mot en gemensam långsiktig målbild. Där spelar kommuner en jätteviktig roll
i sin samhällsbyggande funktion.

Vad är ditt uppdrag?
– Mitt jobb är att leda arbetet med att ta fram ett hållbarhetsprogram för Tyresö kommun, ett program som ska gälla både för den interna organisationen och för kommunen som helhet. Tyresös hållbarhetsarbete har pågått länge och är ambitiöst, men vi behöver samla ihop våra insatser för att få synergieffekter, tydligare riktning och få med oss fler verksamheter

Vad betyder hållbarhet för dig?
– För mig är hållbarhet samspelet mellan ekologiska, sociala och ekonomiska värden. Vårt program kommer att integrera alla tre delar av hållbarhet och klimatfrågorna kommer att vara en väldigt viktig del, eftersom de kräver både fler insatser och tiden är knapp.

Vad är din första uppgift?
– Jag kommer att påbörja arbetet med hållbarhetsprogrammet. Vi hade planerat ett antal aktiviteter med hållbarhetsfokus under våren, men på grund av rådande läge med coronaviruset ha vi valt att skjuta dem på framtiden. Jag ser fram emot att så småningom få träffa medborgare, föreningar och företag för att sätta igång tankarna kring klimatutmaningar och lösningar.
Vi behöver alla arbeta tillsammans för att nå klimatmålen.

Vad är roligast med ditt jobb?
– Att det finns ett så stort engagemang för klimat- och hållbarhetsfrågor, bland både medborgare och anställda i kommunen. Vi har nyligen blivit medlem i Klimatkommunerna, ett kvitto på det arbete vi gör idag och vad vi vill uppnå i klimatarbetet. Det är också givande att jobba med så många olika typer av kommunala verksamheter, då alla behöver vara involverade för att driva ett strategiskt och effektfullt hållbarhetsarbete.

 

Lyssna på Tyresöradions intervju med Felix Ockborn, från 3 maj 2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 12 maj 2020