18 november 2019

Petterboda: Rondellens körbana klar vid årsskiftet

Den tillfälliga fyrvägskorsningen i Petterboda har nu lagts om till att återigen vara en rondell (cirkulationsplats). Till årsskiftet ska allt arbete med körbanan vara klart.

Sprängningar 20-21 november

Under onsdag och torsdag kommer en del sprängningar i rondellens mitt göras, för att hantera VA-ledningar. Dessa sprängningar kommer att ske några enstaka gånger mitt på dagen, vilket inte bör påverka trafikflödet vid rusningstrafik.

Rondellens körbana klar vid årsskiftet

Rondellens radie kommer under en period vara lite större än den kommer att vara när den är helt färdigställd. Körbanan beräknas vara klar och målad lagom till årsskiftet.

Återställande och plantering till våren

Arbeten som återstår till 2020 är bland annat att ta bort den tillfälliga vägen, återställa mark på båda sidor om Tyresövägen och utföra planteringar samt finplaneringen av rondellens mitt. Rondellens mitt kommer färdigställas först i vår då väderförhållandena är gynnsammare.

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 18 februari 2020