06 september 2019

Undersökning ska ge svar på hur Öringesjön mår

Vass

I slutet av augusti gjordes en vattenväxtinventering i Öringesjön.

Hornsärv, kransslinga samt gul och vit näckros. Det är exempel på några av de olika vattenväxter som hittades vid den inventering som nyligen gjordes i Öringesjön.
– Genom att undersöka vilka vattenväxter som finns kan vi få svar på hur sjön mår, säger Per Tholander, vattenstrateg vid Tyresö kommun.

Bakgrunden till att vattenväxtinventeringen nu görs är ett förslag från Tyresöinitiativet med önskemål om åtgärder för att förbättra sjöns status. Ett första steg är därför inventeringen av vattenväxter som gjordes i slutet av augusti.
– Vi har nu genomfört en undersökning av vattenväxter och växtplankton i Öringesjön. Undersökningen gjordes för att vi vill veta mer om vilka vattenväxter som finns och därigenom få en indikation på hur sjön mår, berättar Per Tholander.

Enligt Per Tholander går det nämligen att få bra koll på sjöns ekologiska status genom att inventera vilka vattenväxter som finns i den.
– De svar vi kan få genom att undersöka vilka vattenväxter som finns är hur sjön mår och hur stor mångfald det finns i växtsamhället i sjön. Det kan också ge indikationer på om det finns någon form av negativ påverkan på sjön.
Undersökningen genomfördes av externa konsulter som har stor erfarenhet av liknande uppdrag.
– Vi har haft hjälp av biologer, som från en båt har krattat på botten från olika djupintervall för att se vilka växter som finns där.

Har inventeringen redan nu gett några svar?
– Det vi kan se från den inventering som genomförts är att Öringesjön är en artrik sjö och att den ser ut att må bra. Det är allt vi kan säga nu. Vi får avvakta tills vi fått de slutgiltiga resultaten innan vi kan säga mer.

Vad händer när resultaten har kommit?
– Den här undersökningen blir ett underlag till en förstudie som vi kommer att genomföra under hösten. När den är färdig så vet vi mer om vilka eventuella problem som finns och vad vi kan göra åt dem.

Räcker det inte med vattenväxtinventeringen för att se hur sjön mår?
– Nej, vi har även tagit vattenkemiprover i dag och det ska vi fortsätta med en gång i månaden under hösten. I oktober kommer vi även att titta på sammansättningen av bottendjur i sjön, berättar Per Tholander.

Sidan publicerad av: Karl Schriver-Abeln
Senast uppdaterad: 18 september 2019