05 juni 2019

Återvinningsstation tillbaka vid Nyfors

Den 11 juni ställs en tillfällig återvinningsstation ut vid Blomkärrsvägen nära Nyfors och Krusboda. Stationen kommer att stå kvar till dess att byggnationen vid Nyfors är färdig och en ny permanent återvinningsstation kan ställas ut i området.

Återvinningsstationerna ställs ut av Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, som ansvarar för insamling av förpackningar och tidningar i Sverige.
I samband med att byggnationen av vägar, vatten och avlopp inleddes vid Nyfors tidigare i år fick FTI ta bort den återvinningsstation som tidigare stått vid bussvändhållplatsen vid Nyfors.
– Efter ett gott samarbete med kommunen har vi nu lyckats hitta yta för en tillfällig återvinningsstation i Tyresö. Stationen kommer att finnas vid Blomkärrsvägen fram till dess att byggnationen vid Nyfors buss/vändplats är klar och en återvinningsstation kan ställas ut där enligt detaljplan och givet bygglov. Vi är glada att kunna tillgodose de behov som finns, säger Annika Ahlberg, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, i ett pressmeddelande.

Sidan publicerad av: Karl Schriver-Abeln
Senast uppdaterad: 7 juni 2019
Upp