20 maj 2019

Första etappen klar – stort steg mot bättre framkomlighet på Tyresövägen

Nyligen stod den första etappen av arbetet vid Petterboda färdig med ny gång- och cykeltunnel, bredare väg och nya busshållplatser. Inom några veckor inleds arbetet med att bredda rondellen.

Platschefen Thomas Larsson på Peab fick vara med och se när gång- och cykeltunneln vid Petterboda invigdes.

Arbetet med att bygga en gång- och cykeltunnel vid Petterboda, flytta busshållplatserna och bredda vägen har pågått sedan hösten 2017. Nu är arbetet, som är den första etappen av ett långsiktigt förbättringsarbete av framkomligheten på Tyresövägen, färdigt.
– Det känns väldigt bra att första etappen nu är klar. Varje delsteg som vi avslutar kommer att göra framkomligheten bättre. Meningen med allt arbete är ju att förbättra för alla som åker på Tyresövägen, säger Michael Johansson, Tyresö kommuns byggledare för arbetet vid Petterboda.

Rondellen ska breddas

Inom kort inleds arbetet med nästa etapp vid Petterboda – breddningen av rondellen som ska göras tvåfilig.
– Vi kommer att ta bort befintlig rondell och använda ytan till att flytta trafiken medan vi breddar rondellen. Under tiden som vi arbetar så kommer vi att minska körfältet genom rondellen, berättar Thomas Larsson, platschef på Peab.
Arbetena med att ta bort den gamla rondellen kommer omedelbart att påverka trafikflödet på Tyresövägen. Trafiken kommer nämligen att slussas igenom en tillfällig passage genom rondellen.
– Det kommer att bli störande moment för trafiken ganska omgående. När det är tillfälliga passager så tar det ett tag innan folk lär sig exakt hur de ska köra, säger Thomas Larsson.

Inga arbeten i rusningstrafik

Arbetet med rondellen kommer inte innebära några avstängningar av trafiken men eftersom utrymmet genom rondellen minskas i samband med arbetet kommer hastigheterna att bli lägre och trafiken därmed bromsas upp.
– Det kan bli att vi behöver släppa igenom byggtrafik genom rondellen och att trafiken då stannar upp. Just detta kommer dock inte ske i rusningstrafiken, alltså inte mellan klockan 7-9 och klockan 15-17, berättar Thomas Larsson.

Nyligen uppstod långa köer på Tyresövägen i samband med att asfaltsarbeten genomfördes vid Petterboda. Byggledarna vid Petterboda varnar för att den närmaste tiden kan komma att bli minst lika stökig på vägen.
– Just nu går vi in i en period där vi kommer att störa trafiken mer eftersom vi kliver upp på körbanorna och gör jobbet, säger Thomas Larsson.

Går det att utföra jobbet på något annat sätt?
– Det är en hårt belastad väg hur man än gör. Bara om trafiken stannar en halv minut så blir det väldigt långa köer, särskilt på morgonen och eftermiddagen. När de långa köerna uppstod för några veckor sedan så var situationen lite unik. Trots att vi inte jobbade på själva vägen så blev det nämligen köer. Hur man än gör är det svårt att göra ett jobb utan att störa trafiken på dagtid, svarar han.

Finns det några planer på att jobba nattetid i stället?
– Ett jobb som tar sex timmar på dagen tar två till tre nätter att genomföra. Samtidigt riskerar boende i närområdet då att störas av arbetet. Nattarbeten är därför inte heller någon optimal lösning, säger Michael Johansson.
Han råder därför alla som ska färdas längs Tyresövägen de kommande månaderna att vara ute i god tid.
– Försök att ha 20-25 minuters extra marginal. Även om vi försöker undvika störningar så kommer arbetena att påverka trafiken. Eftersom vi är så nära maxbelastningen på vägen så krävs det väldigt lite störningar för att vi ska få ganska långa köbildningar. Har ni möjlighet så samåk eller ta bussen!

Fakta

  • Busshållplatserna flyttas så att båda hamnar på den sida rondellen som är närmast Östra Tyresö.
  • I samband med detta så försvinner övergångsstället vid rondellen eftersom dessa bromsar upp trafiken. De nya busshållplatserna är utformade så att två bussar ska kunna stanna samtidigt utan att bromsa upp trafiken.
  • Utöver gång- och cykeltunneln så har vägen också breddats efter rondellen. Vägen direkt efter rondellen har då samma bredd som hela Tyresövägen ska få så småningom.
  • Den nya gång- och cykeltunneln är bred och öppet utformad för att öka ljusinsläppet för att ge en tryggare känsla för cyklister och fotgängare. Tanken är därför att sikten ska vara bra genom hela tunneln. Den är också utsmyckad med ett konstverk för att ge en trevligare passage.
Sidan publicerad av: Karl Schriver-Abeln
Senast uppdaterad: 31 maj 2019