07 maj 2019

Därför påverkades trafiken på Tyresövägen

Under tisdagen uppstod köer på Tyresövägen i anslutning till Petterbodarondellen. Köerna berodde främst på en fräst kant i asfalten inför kommande asfaltering.

Bilar i full fart på Tyresövägen vid Petterboda.

En fräst kant inför kommande asfaltering ledde till köer på Tyresövägen under tisdagen.

Kanten, som fick bilisterna att sakta ned farten och på så sätt bilda köer på vägen, är en vanlig förberedelse inför det asfalteringsarbete som ska göras. Det är också svårt att genomföra arbetet utan denna förberedelse. Under tisdagskvällen ska arbetet med kanten färdigställas så att trafiken ska kunna flyta på bättre under onsdagen.

Anledningen till att köerna blev extra långa under tisdagen berodde också på att det intilliggande arbetet skapade så kallade tittköer. Just denna form av köer är vanligt förekommande när vägarbeten sker väldigt nära körbanan.

Vi försöker hela tiden minimera arbetets påverkan på trafiken, särskilt under rusningstrafik då båda körfälten alltid ska vara öppna. Däremot finns det alltid risk att intilliggande arbeten påverkar trafikflödet, vilket var fallet under tisdagen.

Tyvärr går det inte att utföra arbetena nattetid eftersom störningarna för närboende i området då skulle bli alltför stora.

Sidan publicerad av: Karl Schriver-Abeln
Senast uppdaterad: 10 maj 2019