29 mars 2019

Då inleds rondellbygget vid Petterboda

Arbetet med gång- och cykeltunneln vid Petterboda är försenat eftersom upphandlingen om vilka som skulle utföra arbetet överklagades. Nu börjar dock första etappen bli klar och ombyggnationen av rondellen beräknas komma igång i maj.

Amalia Tjärnstig och Michael Johansson vid Petterbodarondellen.

I maj inleds ombyggnationen av Petterbodarondellen.

Under hösten 2016 skulle arbetet med att bygga om rondellen vid Petterboda inletts. Upphandlingen om vilken entreprenör som skulle utföra arbetet överklagades dock, vilket försenade arbetet.
– För att få en så pass bra effekt som möjligt och minska köerna så inledde vi med att bygga gång- och cykeltunneln och ta bort övergångsställena och farthindren vid rondellen. Vi såg nämligen att det var just detta som bromsade upp trafiken mest. Arbetet hade redan försenats en hel del och för att inte Tyresöborna skulle få vänta två år på en effekt överhuvudtaget så siktade vi på att först bygga gång- och cykeltunneln, säger Sara Kopparberg, stadsbyggnadschef på Tyresö kommun.

Berg i marken försvårade arbetet

Utöver själva överklagandet av upphandlingen visade det sig också att marken där tunneln skulle byggas innehöll mer berg än vad entreprenören först hade trott.
– Sådant är alltid svårt att få svar på innan arbetena utförs trots att utredningar görs i förväg. Den större bergmassan ledde dock till mer sprängningar och en förändrad stödmurskonstruktion. Gjutningen och armeringen av tunneln var därför mer tidskrävande än entreprenören förutsett, konstaterar Michael Johansson, byggprojektledare på Tyresö kommun.

Rondellbygget drar igång i maj

Nu är dock gång- och cykeltunneln snart klar och då kan nästa etapp dra igång – ombyggnationen av rondellen. Rondellen ska breddas och göras tvåfilig för att skapa ett bättre trafikflöde på Tyresövägen.
– Denna etapp har medvetet planerats till den ljusare och varmare delen av året, dels för att utnyttja sommarlov och semestertider då trafikflödet är mindre, dels för att väderleken då är mer gynnsam för finplaneringsarbeten, säger Michael Johansson.

Enligt tidplanen ska rondellen vara klar i slutet av 2019.

Sidan publicerad av: Karl Schriver-Abeln
Senast uppdaterad: 29 mars 2019