01 februari 2019

Återvinningsstation i Nyfors tas bort tillfälligt

På grund av arbeten med vägar, vatten och avlopp vid Nyfors kommer återvinningsstationen vid bussvändhållplatsen att tillfälligt tas bort från och med torsdag 7 februari.

Inom kort inleds arbetena med att bygga ut vägar samt kommunalt vatten och avlopp vid Nyfors. I samband med detta arbete ska också ytan där återvinningsstationen står i dag asfalteras. Stationen måste därför tas bort under en tillfällig period och vi räknar med att den kommer kunna placeras tillbaka på samma ställe vecka 30.

Återvinningsstationerna i Sverige sköts av FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen.

Läs på FTIs webbplats Länk till annan webbplats.

På deras webbplats kan du se var din närmaste återvinningsstation i Tyresö finns. Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: Karl Schriver-Abeln
Senast uppdaterad: 11 februari 2019