07 januari 2019

Begränsad framkomlighet på Kryddvägen

Arbetet med att förbättra infrastrukturen vid Kryddvägen fortsätter. Nu ska en trottoar byggas vid vägen och framkomligheten kommer därför att påverkas under några månader.

Nu börjar arbetet med att bygga en trottoar vid Kryddvägen.

Under hösten inleddes arbetet med att förbättra infrastrukturen inför Besqabs radhusbygge inom etapp 2 för projektet Kryddvägen. Hittills har arbetet skett på det stora arbetsområdet intill Kryddvägen men under vecka 2 påbörjas arbetet även ute på själva Kryddvägen.

En trottoar ska byggas längs med vägen och därför kommer framkomligheten på Kryddvägen att påverkas under de kommande månaderna. Ett körfält kommer dock hela tiden att vara öppet så att det alltid ska gå att ta sig in och ut från området.

Inledningsvis påbörjas arbetet i början av Kryddvägen, nära korsningen mot Farmarstigen, för att sedan fortsätta längs hela gatan i riktning mot Peppargränd.

Sidan publicerad av: Karl Schriver-Abeln
Senast uppdaterad: 7 januari 2019