29 augusti 2018

Milstolpe vid Petterbodabygget – nu ska tunneln gjutas

Ett års arbete har förflutit och snart återstår något som kan liknas vid en slutspurt. Först är det dock dags för den kanske allra viktigaste pusselbiten i första etappen vid Petterboda – gjutandet av den nya gång- och cykeltunneln.
– Tunneln är knutpunkten i själva projektet, säger Thomas Larsson, platschef på Peab som utför själva arbetet.

Thomas Larsson, platschef vid bygget av gång- och cykeltunneln under Tyresövägen. Foto: Karl Schriver-Abeln

Thomas Larsson, platschef vid bygget av gång- och cykeltunneln under Tyresövägen. Foto: Karl Schriver-Abeln

Arbetet vid Petterboda påbörjades i september förra året och har hittills handlat om att förbereda för anläggandet av gång- och cykeltunneln under Tyresövägen.
– Vi började med att ta bort träd, spränga bort berg och sen leda om trafiken. Sedan är gång- och cykeltunneln själva knutpunkten för att kunna fortsätta med övriga arbeten, berättar Thomas Larsson, platschef på entreprenören Peab som utför arbetet på plats vid Petterboda.

Torsdag den 30 augusti ska tunneln gjutas i betong och arbetet är något helt annat än det som gjorts hittills på själva arbetsplatsen.
– Den stora milstolpen är tunneln, det är den som allt kretsar kring. Normalt sett är vi cirka 20 personer om dagen på plats här. På torsdag blir vi nog nästan det dubbla så det är klart att det är en speciell dag, säger Thomas Larsson.

Arbetet med att gjuta tunneln inleds redan klockan 06.00 på morgonen och pågår hela dagen och kvällen fram till midnatt.

Hur påverkar gjutningen trafiken?
– Det kan påverka. Det kommer nämligen att köra många betongbilar till och från arbetsplatsen och vi vill få ut dessa så fort som möjligt så att de kan åka tillbaka och hämta mer betong. Då är det väl egentligen tiderna runt rusningstrafik som är svårast att hantera. I värsta fall får vi ha en flaggvakt som stannar trafiken så att betongbilarna kan komma.

Totalt ska 330 kubikmeter betong gjutas och bredden på tunneln blir 19,2 meter.
– Själva bron över tunneln (vägbanan) är en så kallad plattramsbro som kan röra sig med tanke på väderomställningar och trafik.

Kan bron röra sig?
– Ja, bron har åtta pelare och i toppen på varje pelare sitter ett gummipottlager, som gör att bron kan röra sig i vägens riktning.

Inför torsdagens gjutningsarbete är arbetet vid Petterboda försenat ett antal veckor. Kommunens byggledare Michael Johansson säger att det främst beror det på att marken visat sig innehålla mer berg än först beräknat.
– Detta har krävt mer sprängarbeten och dessa är begränsade till klockan 10-14 för att inte påverka omgivande bebyggelse och framkomligheten på Tyresövägen. De förändrade bergnivåerna har även krävt en del omprojektering av kommande betongmurar och det har tillkommit en del extraarbeten runt omkring.

När blir ni klara med första etappen?
– Vi försöker köra på så gott det går, men det beror på omständigheterna runtomkring och det kan hända mycket under tidens gång. Det finns andra faktorer som påverkar den slutgiltiga tiden men vi vill såklart bli klara så fort som möjligt så att vi kan påbörja arbetena med etapp två som är ombyggnationen av själva cirkulationsplatsen, svarar Thomas Larsson.

Vad är det för faktorer som påverkar?
– Just här är det att man inte vet vad som är gjort i marken sedan tidigare. Vad det är för typ av mark. Det kan vara föroreningar, berg och olika materialtyper. Vi har hittat gammal asfalt som måste köras bort till tippen. Sedan är trafiken omkring något som man hela tiden måste ta hänsyn till och se till att den funkar.

När första etappen vid Petterboda är färdigbyggd ska rondellen breddas och göras tvåfilig. Det arbetet väntas dra igång till våren 2019.

Thomas Larsson, platschef på Peab och ansvarig för bygget av gång- och cykeltunneln vid Petterbodarondellen.
Sidan publicerad av: Karl Schriver-Abeln
Senast uppdaterad: 3 september 2018
Upp