02 juli 2018

Träd tas ner vid Kryddvägen – lekplats byggs

Nu inleds kommunens grävarbeten vid Kryddvägen

En helt ny lekplats och bättre gång- och cykelstråk. Det är planerna när kommunens vägarbeten snart drar igång vid Kryddvägen. För att få rum med alla grävarbeten måste en del träd i området tas bort.

Arbetet är en del i kommunens arbete med att förbättra infrastrukturen i området när det byggs fler bostäder vid Kryddvägen. Sedan tidigare bygger LW Sverige lägenheter inom etapp 1 för Kryddvägen och nästa år inleder Besqab byggnationen av ytterligare bostäder inom etapp 2. Inom kort inleds därför arbetet med att förbereda för att lägga ner vatten- och avloppsledningar i området.
– Grävarbetena krävs för att ansluta det nya bostadsområdet till vatten- och avloppsnätet. För att kunna göra detta måste en del träd också avverkas. Därför passar vi på att anlägga en lekplats på platsen som alla kan ta del av, säger Sara Kopparberg, stadsbyggnadschef.

Pengar från markförsäljning återinvesteras

Träden som tas ner är i området mellan Farmarstigen och Örtstigen. När vatten- och avloppsledningarna sedan lagts ner ska Kryddvägen breddas och gång- och cykelstråket ner mot Barnsjön göras säkrare med bland annat helt ny belysning. Sist men inte minst ska också den nya lekplatsen byggas.
– Att vi har möjlighet att göra detta beror också på intäkter från markförsäljningen vid bostadsbyggena. Sedan tidigare jobbar vi aktivt för att återinvestera pengar från markförsäljning i offentliga miljöer. Vid Njupkärrsvägen blev det en ny cykelbana efter Pluto-projektet och här vid Kryddvägen en lekplats, berättar Sara Kopparberg.

VA-arbeten vid Kryddvägen

Här kommer en del träd att tas ner i samband med kommunens grävarbeten

Sidan publicerad av: Karl Schriver-Abeln
Senast uppdaterad: 23 juli 2018
Upp