08 juni 2018

Tyresö i nytt samarbete med Utopia Arkitekter

En helt ny projektmodell där marken anvisas till ett arkitektkontor i stället för en byggaktör. Det är grunden när Tyresö kommun ska utveckla andra etappen av Wättinge i nära samarbete med Utopia Arkitekter.
– Här finns en stor öppenhet för nytänkande, säger Utopias vd Emma Jonsteg om samarbetet med Tyresö.

Heléne Hjerdin, planchef på Tyresö kommuns stadsbyggnadsförvaltning.

Heléne Hjerdin, planchef på Tyresö kommun.


Samarbetet blev klart nyligen och går ut på att marken anvisas till Utopia Arkitekter som tillsammans med kommunen ska hitta en lämplig byggaktör för området.
– Vi har haft väldigt intressanta diskussioner med Tyresö under våren. Här finns en stor öppenhet för nytänkande som gjort att vi nu har landat i en tydlig idé om hur vi ska jobba tillsammans för att nå längre när det gäller process, kvalitet och värdeskapande. Nyckeln är som alltid en tydlig gemensam målbild och ett närmare och mer öppet samarbete mellan alla projektets parter, säger Emma Jonsteg, vd på Utopia Projektutveckling.

Förskola en del i projektet

Etapp två av Wättinge innefattar bostadsrätter, hyresrätter och en förskola i ett område av totalt 1,5 hektar. Området för ligger i mitten av Wättingebacken, i östra delen mot Wättingestråket. Kommunen och Utopia sätter nu tillsammans ramarna för projektet och kommer under sommaren att bjuda in byggaktörer att lämna intresseanmälningar.
– Projektet blir ett av de första i Wättingebacken och vi vill sätta rätt karaktär och nivå från början. Valet föll på Utopia Arkitekter som vi ser står för både för mycket god gestaltningsförmåga och som också har visat på intressanta idéer om hur vi tillsammans kan lyfta våra processer, säger Heléne Hjerdin.

Läs mer om samarbetet med Utopia och etapp två av Wättinge

Sidan publicerad av: Karl Schriver-Abeln
Senast uppdaterad: 15 juni 2018
Upp