21 maj 2018

Nya ishallen integrerar idrotten med staden

1000 åskådarplatser och en helt ny cafeteria i all ära. Men det unika med Tyresövallens nya ishall är framför allt placeringen och kontakten med omgivningen.
– Genom vårt fasadtänk annonserar vi idrotten och hälsan med idrotten, säger Christer Blomqvist, arkitekt på företaget Tengbom med mångårig erfarenhet av att rita idrottshallar.

Visionsbild över den nya ishall som ska komplettera Tyresövallen.

Ett torg framför den nya ishallen binder samman de olika idrotterna vid Tyresövallen. Visionsbilder: Tengbom

Under många år placerades ofta stora idrottshallar och arenor utanför stadskärnan. Den trenden har dock vänt, menar Christer Blomqvist, ansvarig arkitekt för den nya ishall som ska byggas vid Tyresövallen i slutet av året.
– Jag tycker personligen att när man gör hallar i dag så ska man lägga dem så centralt som möjligt där människor rör sig. Anläggningar utanför stadskärnan har ofta stora parkeringsytor som står helt öde när det inte är något evenemang och det är inget roligt inslag i stadsbilden, säger han.
Just det centrala läget har Tyresö tagit fasta på när Tyresövallen nu utvecklas med en helt ny ishall.
– Det unika läget gör att den nya ishallsbyggnaden skapar ett helt nytt torg mellan Tyresövallen och simhallen. Torget binder samman Tyresövallen med de planerade bostäderna i Norra Tyresö Centrum och skapar nya mötesplatser för Tyresöborna, säger My Lundblad Wistedt, arkitekt på Tyresö kommun.

Ingen plåtlada

Det är dock inte bara det geografiska läget som ska göra den nya byggnaden tillgänglig för Tyresöborna.
– En ishall är ju väldigt introvert. Om du går in så ser du inte ut. Men det har dock blivit mer och mer att man öppnar upp den här typen av publika anläggningar så att människorna som rör sig utanför kan se vad som händer där inne.
Just därför kommer Tyresös nya ishall bli raka motsatsen till de kompakta plåtskal som många arenor annars kan likna. Tyresövallens nya ishall kommer nämligen ha stora fönster i båda plan, för inblick i arenan och utblick över fotbollsplanerna och centrumet
– Genom vårt fasadtänk så annonserar vi idrotten och hälsan med idrotten och får fler att söka sig dit, berättar Christer Blomqvist.

Solljuset - en utmaning

Utmaningen att bygga en hall på det moderna sättet är dock hanteringen av solljuset, berättar han.
– Svårigheten med att människor ska se in i en ishall är ju solen. Vi kan inte ha sol inne i ishallen, dels mår isen inte så bra och dels så är det inte så kul för de aktiva att få solen i ögonen. Vi har därför gjort noggranna solsimuleringar för att se när solen går upp och ner för att just detta inte ska hända, berättar han och fortsätter:
– Då kan man skydda vissa fönster med olika typer av solavskärmningar så att den inte kommer direkt in. Det här ingår i hela vårt tänk som vi tycker är rätt smart faktiskt.

Gamla hallen över 30 år gammal

Bakgrunden till bygget av den nya ishallen är att marken där den gamla hallen ligger ska användas för att bygga bostäder inom Norra Tyresö Centrum. Dessutom har behovet av en ny ishall varit stort i många år.
–Den gamla hallen är över 30 år gammal och börjar bli rätt så sliten. Den har i princip gjort sitt. Vi skulle behöva lägga rätt mycket pengar på att rusta upp den om vi skulle velat återanvända den, säger Björn Hellqvist, projektledare för nya hallbygget på Tyresö kommun.
Även Björn Hellqvist är mycket nöjd med planeringen av den nya hallen.
– Vi bygger inte bara en ishall. Vi bygger en modern hall som ska klara alla omklädningsrum för hela idrottsplatsen. Vi ska även ha in kanslier och cafeteria.

Omklädningsrum för fyra föreningar

  • Ishallen ska byggas mellan badhuset och fotbollens A-plan vid Tyresövallen. Bygget av den nya hallen planeras att börja i december i år.
  • Hallen ska stå klar första kvartalet 2021. Den befintliga ishallen kommer att rivas först när den nya ishallen står färdig.
  • Fotbollens C-plan, som ligger på platsen nu, kommer att flyttas till att ligga norr om A-planen.
  • Ishallen ska rymma 1000 åskådare och plats för cafeteria, kanslier och omklädningsrum för föreningarna Tyresö konståkningsklubb, Tyresö Royal Crowns, Tyresö FF och Tyresö Hanviken Hockey.
  • Med den nya ishallen blir Tyresövallen med sina övriga funktioner – fotbollen och badhuset – en modern mötesplats mitt i staden.
  • Den nya ishallen öppnar upp sig mot ett nytt torg med insyn mot isrinken och caféet med sin uteservering mot söder.
  • I samband med bygget av den nya hallen så byggs även ett parkeringshus under ishallen.
Visionsbild över den nya ishall som ska komplettera Tyresövallen.
Sidan publicerad av: Karl Schriver-Abeln
Senast uppdaterad: 8 januari 2019
Upp