24 april 2018

Tyresö köper markområde av Stockholm stad

Tyresö kommun köper ett fristående markområde beläget i Nacka kommun av Stockholm stad. Området gör det möjligt att utveckla verksamheter som är viktiga för kommunens tillväxt.

Området, som innefattar fastigheten Nacka Erstavik 6:1, är beläget inom Nacka kommun och utgör i sin helhet ett fristående, obebyggt markområde. Det ligger i Skrubbatriangeln och är idag ett kalhygge. Försäljningsprocessen inleds omgående och beräknas bli klar under 2018.

– För Tyresös del är det skönt att detta efter flera års förhandling nu äntligen går i mål. För oss är den här marken strategiskt viktig och det ger oss möjlighet att skapa nya arbetsplatser och plats för fler och växande företag i vår kommun. Antingen genom nya etableringar där eller att verksamheter flyttar dit för att optimera markanvändningen i kommunen, berättar Fredrik Saweståhl (M), kommunstyrelsens ordförande i Tyresö och fortsätter:
– Vi ska nu börja jobba med planeringen av området där även idrottsändamål är aktuellt.

 

Sidan publicerad av: Karl Schriver-Abeln
Senast uppdaterad: 24 april 2018
Upp