23 mars 2018

Nytt projekt ska skapa mötesplats i Wättinge

Sociala barriärer ska brytas och områdets gröna karaktär förstärkas. Belatchew Arkitekter och Sveafastigheter Utvecklings vinnande förslag för första delen av Wättingeområdet sätter social hållbarhet och gemenskap i fokus.
– Vi tror på att skapa möjligheter för människor att mötas, säger Rahel Belatchew, VD för Sveafastigheter Utveckling.

Översiktsbild över ett triangulärt bostadskvarter med 7 hus i skala mellan 3-7 våningar, runt en innergård. Gröna tak och solpaneler.

Torget framför husen är tänkt som en mötesplats för alla som bor i närområdet.

Det vinnande förslaget, som planeras intill Farmarstigen, öster om Granängsringen, innehåller totalt sju byggnader med varierande karaktär. En viktig del i arbetet bakom planen har varit att hitta ett förslag som samspelar med Granängsringen på ett naturligt sätt, menar Rahel Belatchew, som ritat det vinnande förslaget.
– Det nya kvarteret har som lägst tre våningar och sedan har vi också fått gå lite högre för att möta Granängsringen. Vi har hittat en avvägning i skalan och sedan trappat ner huset på ett ganska mjukt sätt. Allt som byggs intill Granängsringen måste ses som ett slags komplement som kan tillföra något till platsen.

Odlingslådor och takterass

Just sättet att hantera platsen, samspelet med Granängsringen och fokus på mötet mellan människor tror Rahel Belatchew bidragit till att deras bidrag tog hem tävlingen.
– I den fysiska strukturen finns det en öppenhet som gör att man kan ta sig genom området, det finns en transparens som bjuder in människor som bor i angränsande områden, säger hon.
En central del i att få människor att mötas är det torg som skapas framför husen, vid kvarterets spets. Innergården länkas samman med en av de lägre byggnaderna via en soltrappa som når ända upp till odlingslådorna på den gemensamma takterassen.
– Vi hoppas och tror att detta kan bli en bra mötesplats. Tanken är att det inte bara ska locka de som flyttar in det nya området utan alla som bor i närområdet. Vi tror på att skapa möjligheter för folk att mötas och det har vi tagit fasta på, berättar Rahel Belatchew.

Nytt tänk kring lokaler i bottenplan

En annan viktig del i det vinnande förslaget är hanteringen av lokaler i bottenplan som ska vara flexibla.
– Till en början planerar vi dem som bostäder men när området över tid är mer etablerat så finns det möjlighet att konvertera några av bostäderna till lokaler utan en alltför omfattande ombyggnad. Det gör att vi får levande bottenvåningar från dag ett.
Tänket kring lokaler är inte helt vanligt när nya bostäder planeras och Wättinge är första gången som Belatchew Arkitekter testar detta koncept.
– Det är svårt att lägga bostäder direkt på marknivå så därför brukar man höja upp dem en halv nivå. Detta skapar höga socklar mot gatan som inte har några fönster och som inte tillför något till gatulivet. Om man bygger lokaler i områden som är nya och under uppbyggnadsfas är det inte alltid så lätt att få bärighet för handel.
Förslaget i Wättingeområdet blir det första som Belatchew Arkitekter kommer att genomföra i Tyresö.
– Det är en stor satsning som Tyresö gör och att få vara med i början på hela Wättingeområdet är fantastiskt roligt, vi är jätteglada. Kommunen har haft väldigt höga ambitioner med vad de vill uppnå och därför ställt höga krav på förslagen. Vi har verkligen jobbat med att se hur vi kan skapa en plats som kommunen sett framför sig.

Fakta om det vinnande förslaget:

  • Kvarteret rymmer totalt sju byggnader som är mellan tre och sju våningar höga.
  • Totalt byggs 155 lägenheter i det nya kvarteret. De allra flesta är bostadsrätter men Sveafastigheter Utveckling kan tänka sig att även etablera hyresrätter i området.
  • Området kommer att rymma både små och stora lägenheter.
  • Materialvalen är ljusa och naturnära som ska samspela med naturen i omgivningen. Hörnen i kvarteret har också fått en karaktäristisk volym med lite lutande fasader i plåt. Däremellan är fasaderna putsade. Huset med soltrappan upp på taket blir klätt i trä.
  • Området ska också innehålla en cykelverkstad i anslutning till ett cykelrum. Detta ska möjliggöra för aktiviteter och bli en naturlig mötesplats.
Sidan publicerad av: Karl Schriver-Abeln
Senast uppdaterad: 23 mars 2018
Upp