06 mars 2018

Granskning: Plan för servicebostäder

Senast 27 mars kan du tycka till om ett förslag till detaljplan för bostäder vid Stjärnvägen (del av Hanviken 2:1). Förslaget rör sju lägenheter fördelat på en till två våningar för att inrymma serviceboendet Villa Granbacken.

Granskning mellan 6 – 27 mars

Detaljplanen finns utställd för granskning till den 27 mars, för att få in synpunkter från de som berörs av förslaget. Du hittar de handlingar som hör till förslaget på kommunens servicecenter, på kommunens bibliotek och här på kommunens webbplats:

Se hela detaljplaneförslaget för Stjärnvägen (del av Hanviken 2:1)

Tyck till senast 27 mars

Vi vill gärna ha din åsikt om det här förslaget. Du yttrar dig lättast via webben:

Om du hellre vill mejla ditt yttrande gör du det till e-post plan@tyreso.se. Du kan också skicka via post till Tyresö kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 135 81 Tyresö. Uppge namn och adress och skriv rubriken "Yttrande över detaljplan för del av Hanviken 2:1, bostäder vid Stjärnvägen".

Efter granskningsperioden görs ett granskningsutlåtande där kommunen redovisar och kommenterar inkomna synpunkter. Den som inte senast under granskningsskedet lämnat in en skriftlig synpunkt kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp