22 november 2017

Dubbla vinster med lokal masshantering

Carina Lindberg, projektledare för Tyresö kommuns arbete med masshantering.

Carina Lindberg är projektledare för Tyresö kommuns arbete med lokal masshantering. Foto: Karl Schriver-Abeln

En vinst – både för ekonomi och miljö. Hur restmaterial från byggen hanteras är en viktig framtidsfråga för Tyresö som går i täten bland landets kommuner när det gäller lokal masshantering.

Redan 2012 inrättade kommunen en masshanteringsstrategi som fokuserar på hur Tyresö ska hantera massor från byggen så som berg, jord och lera.
– Tyresö är ganska unikt i det avseendet. Här har vi tagit ställning för att jobba med de här miljöfrågorna tidigt och hantera det lokalt. De flesta kommuner låter entreprenörerna sköta det här och man tillåter transporter fram och tillbaka till olika anläggningar och betalar ganska mycket pengar för det, säger Carina Lindberg, som jobbar med masshanteringsstrategin på kommunens stadsbyggnadsförvaltning.

Dyrt att köra bort berg och jord

I många kommuner tvingas man därför köra bort resterna från stora byggen eftersom det inte finns någon yta där materialet kan sparas. I nästa steg kan samma kommun tvingas köpa tillbaka materialet för att exempelvis fylla igen marken inför en vägutbyggnad. Arbetssättet är väldigt ineffektivt och kostsamt.
– En stor anledning till att vi vill ha såna här platser lokalt är att vi vill ha ner kostnaderna. Det är jättedyrt att köra bort jord och berg och sedan köpa tillbaka det, säger Carina Lindberg.
Att hantera massorna lokalt är dock inte bara en ekonomisk fråga. Det handlar minst lika mycket om miljön.
– En av fyra lastbilar i Stockholmsregionen hanterar jord. Det innebär mycket koldioxidutsläpp men också att vägarna körs sönder. Det är något vi vill få bort här i Tyresö, säger Carina Lindberg.

Viktigt för grundvattenbildningen

Lokal masshantering är också viktigt för Sveriges rullstensåsar och i långa loppet även grundvattenbildningen.
– I Stockholmsområdet har vi rullstensåsar som håller på att grävas ur. Det är naturgrus som är jätteviktigt för grundvattenbildningen. Därför är det bättre att ta berg och krossa det och använda krossen till vägutbyggnad. Man får också kortare byggtider när man slipper köra bort allting.

Kommunen utreder framtida platser

I Tyresö handlar masshanteringen först och främst om att ta hand om de produkter som uppstår efter utbyggnaden av vatten och avlopp i Östra Tyresö.
– Vi bygger ut vatten och avlopp för att inte tillföra Östersjön näringsämnen. Algblomningarna kommer från avloppsvatten, att det kommer för mycket näringsämnen i havet. I den hanteringen så uppstår de här massorna och då har kommunen bestämt att hantera dem lokalt, för miljönyttans skull, berättar Carina Lindberg.

Under året har masshanteringsplatser används vid Strandallén och Ugglevägen. Dessa räcker dock inte på långa vägar till för att allt material ska kunna hanteras på ett bra sätt. Därför utreder också kommunen om det i framtiden går att hantera massor även på andra platser, till exempel vid Storängen.

Sidan publicerad av: Karl Schriver-Abeln
Senast uppdaterad: 16 februari 2018