31 augusti 2017

Nu inleder vi arbetet vid Petterboda

Petterboda

Arbetet med att förbättra framkomligheten på Tyresövägen har försenats på grund av att upphandlingen överklagades. Nu är äntligen arbetet redo att inledas. Först ut är bygget av gång- och cykeltunneln under Tyresövägen.

Upphandlingen överklagades – arbetet försenades

De planerade åtgärderna längs Tyresövägen skulle ha inletts redan i början av året. Byggstarten sköts dock upp eftersom upphandlingen om vilken entreprenör som skulle utföra arbetet överklagades. När upphandlingen nu är klar står det klart att Peab kommer att utföra arbetet.
– Det känns väldigt skönt att vi äntligen kan komma igång. Vi räknar med att arbetet kommer att kunna inledas inom en månad, berättar Sara Kopparberg, stadsbyggnadschef på Tyresö kommun.

Först ut är arbetet med att bygga den planerade gång- och cykeltunneln under Tyresövägen. Sedan kommer ombyggnationen av själva rondellen i ett senare skede.
– Vi vet att det är långa köer på Tyresövägen redan i dag. För att få en så pass bra effekt som möjligt och minska köerna så inleder vi med att bygga gång- och cykeltunneln, säger Sara Kopparberg.

Tidplanen för arbetet: Ett år

När gång- och cykeltunneln är klar så försvinner samtidigt övergångställena och farthindren vid rondellen.
– Vi ser att det är just detta som bromsar upp trafiken mest. Arbetet har redan försenats en hel del och för att inte Tyresöborna ska få vänta ytterligare två år på en effekt överhuvudtaget så siktar vi först på att få klart gång- och cykeltunneln, säger Sara Kopparberg.
Arbetet med gång- och cykeltunneln beräknas ta cirka ett år att genomföra.

I samma veva kommer också Vattenfall att påbörja arbetet med att gräva ner kraftledningen längs med Tyresövägen. Detta arbete väntas starta under våren 2018.

Sidan publicerad av: Karl Schriver-Abeln
Senast uppdaterad: 19 februari 2018