30 juni 2017

"Väldigt spännande att jobba med Tyresö"

Kommunens noggrant utformade kvalitetsprogram har ställt tuffa krav på både byggherre och arkitekt. När Riksbyggen nu satt spaden i marken för sin första byggnad i Norra Tyresö Centrum kommer resultatet snart att synas.
– Det kommer att synas med unika materialval, takterrasser och en grön och lummig innergård, säger Veronica Persson, sälj- och marknadsansvarig.

Illustrationsbild över Riksbyggens bygge i första etappen av Norra Tyresö Centrum.

I slutet av maj 2017 tog Riksbyggen första spadtaget för sitt bostadsprojekt, Brf Steget, inom första etappen för Norra Tyresö Centrum. När byggnaden så småningom börjar ta form kommer Tyresöborna att se ett hus där allt andas kvalitet.
– Det är väldigt spännande att jobba med Tyresö. Det är ju en utmaning med det kvalitetsprogram som finns samtidigt som det är väldigt roligt. Det ställer höga krav på oss som byggherre, säger Veronica Persson, sälj- och marknadsansvarig på Riksbyggen.
Arkitekten Gabriel Wiklund på Sundell Arkitekter håller med.
– Som arkitekt är det alltid roligt att jobba med ambitiösa kravställningar. Det är roligt att bygga bra projekt.

Flexibla planlösningar

Projektet togs från första början fram av Strabag och Link Arkitektur men har nu övertagits av Riksbyggen och Sundell Arkitekter, som har vidareutvecklat projektets ursprungliga kvalitéer, till exempel de flexibla planlösningarna.
– Vi brukar normalt få lära oss att göra lägenheterna så lika som möjligt men så har det inte varit här. Här har vi flera varianter på lägenheter som är lika stora, det är något man kan ta med sig till andra projekt. Att rita flera möjliga planlösningar i en lägenhet är ett sätt att skapa flexibilitet, berättar Gabriel Wiklund.
En annan spännande sak med byggnaden är materialvalen till fasaderna – cortenstål, cederspån och en mörk lackerad plåt.
– Det är tre material som samspelar ihop så att det ska bli en varierad promenad längs huset, berättar Gabriel Wiklund.
Brf Steget är en utveckling av Riksbyggens koncept StegEtt, instegsboende med små, yteffektiva lägenheter.
– StegEtt i just Tyresö är en förfinad version av det som egentligen är StegEtt. I Tyresö har man valt att satsa mer på materialval och flexibiliteten i lägenheterna. Ettor kan göras om till tvåor, tvåor till treor. Några lägenheter kan också göras om från en tvåa till en trea eller fyra för den som så önskar. Lägenheterna är förhållandevis stora jämfört med andra StegEtt-projekt, berättar Daniela Häggqvist, projektledare på Riksbyggen.

Fler koncept på gång i Tyresö framöver

Utöver StegEtt-konceptet har Riksbyggen även flera koncept planerade i nästkommande etapper av Norra Tyresö Centrum. Veronica Persson och Daniela Häggqvist berättar att de hoppas kunna bidra till att området utvecklas och blir en naturlig mötesplats för Tyresöborna.
– Det är jättespännande att få vara med och utveckla Norra Tyresö Centrum. Vi vill vara en långsiktig aktör och samhällsbyggare. Inte bara komma dit, bygga och sedan försvinna. Vi vill stanna kvar och göra något bra för kommunen och de som ska bo där, säger Daniela Häggqvist.
Många Tyresöbor har varit intresserade av att köpa en lägenhet i huset som nu ska byggas.
– Intresset för lägenheterna har varit enormt stort. Vi har ungefär tio lägenheter kvar, berättar Veronica Persson.

Vad beror det på?
– Jag tror att det beror på en efterfrågan på något nytt i Tyresö. Att det inte funnits i så centrumnära läge. Sedan är det bra lägenheter, de är bra planerade. Ett häftigt hus, det är flera kvalitéer som bidrar.

Mer om bygget

  • Innergården delas mellan Riksbyggen och Småa och kommer att även att vara tillgänglig för allmänheten och bidra till fler mötesplatser i området.
  • För de boende i huset kommer byggnadens takterrass även att fungera som mötesplats och grön oas. På denna kommer det att planeras för ett ”fjärilshotell” med odlingslådor och pergolor.
  • Projektet inrymmer även några kommersiella lokaler för att skapa ett levande område. Exakt vilken typ av verksamhet som ska finnas är dock inte klart.
  • Bostadsrättsföreningen kommer också ha en mötesplats i form av en egen gemensamhetslokal på gatuplan i byggnaden.
  • Totalt bygger Riksbyggen 72 lägenheter i denna första etapp.
Illustrationsbild över Riksbyggens bygge i första etappen av Norra Tyresö Centrum.
Sidan publicerad av: Karl Schriver-Abeln
Senast uppdaterad: 23 februari 2018