25 april 2017

Arkitekter vill skapa nytt landmärke i Tyresö

Ett landmärke och en signaturbyggnad i Tyresö. Det är arkitekternas förhoppning om det nya 16-våningshus som Botrygg börjat bygga i Norra Tyresö Centrum.
– Vi är övertygade om att byggnaden kommer bidra till mer stadsliv i Tyresö Centrum, säger Ida Fält, arkitekt på Semrén & Månsson, som tillsammans med sitt team ligger bakom förslaget.

Arkitekter på byrån Semrén & Månsson som bygger ett 16 våningar högt hus i stadsdelen Norra Tyresö Centrum, etapp 1.

Sara Eriksson, Karolina Odén och Ida Fält har likt Tyresö kommun höga ambitioner med bygget av Norra Tyresö Centrum. Foto: Karl Schriver-Abeln.

För några år sedan vann byggherren Botrygg markanvisningstävlingen för det första kvarteret i bygget av Norra Tyresö Centrum. Bakom förslaget står arkitektfirman Semrén & Månsson och arkitekterna Ida Fält och Sara Eriksson.
– Vi är stolta över att få vara en del av det nya Tyresö Centrum. Det vi tog fasta på när vi gjorde förslaget var att vi ville göra ett landmärke, i och med att det är ett så pass högt hus så ska det se fint ut på avstånd. Det ska vara en signaturbyggnad, något som säger något om Tyresö. Vi blev väldigt glada när de valde ut det här och vi är övertygade om att byggnaden kommer bidra till mer stadsliv i Tyresö Centrum, berättar Ida Fält, arkitekt och studiochef på Semrén & Månsson och ansvarig för förslaget i Norra Tyresö Centrum.

Aktiv del i kvarteret

I januari i år satte Botrygg spaden i marken och snart kommer förbipasserande att kunna se hur huskroppen skjuter i höjden. Senare i år får Botryggs hus också sällskap av Riksbyggen och Småa som också bygger inom den första etappen.
– Det ska vara en fungerande del av kvartersstaden. Därför ändras fotavtrycket ju högre upp det kommer. Den lägsta delen anknyter till sporthallen. Den övre delen anknyter dels till de framtida omgivande kvarteren i fem våningar, dels till centrum som helhet med sin tydliga högresta silhuett. Byggnaden blir en aktiv del av kvarteret och centrum, på alla nivåer. Vi tog också fasta på att det ska vara lokaler i bottenvåningen och bra kvalitet på de materialen som valts, säger arkitekten Sara Eriksson.
Just att Botryggs byggnad är först ut i Norra Tyresö Centrum är något som arkitekterna velat synliggöra i sitt förslag.
– Den här siluetten har varit väldigt viktig att jobba med. Att det är en tydlig kontur i stadsbilden, det är den första etappen, det är något som händer. Vi utnyttjar hela tomten för att sedan få en smal byggnadskropp som blir optimal för själva bostäderna, säger Ida Fält.

Rätt material viktigt

Att hitta rätt byggnadsmaterial till själva huskroppen har varit en viktig del i arbetet för Ida Fält och Sara Eriksson.
– Vi har pratat väldigt mycket om fasadmaterial, kulörer och hur man ska förhålla sig till det befintliga i Tyresö samtidigt som det redan finns ett ganska nybyggt höghus – Tyresö view. Sedan vill man också hitta material som håller över tid. Botrygg är ju långsiktig hyresrättsförvaltare och mån om kvalitet, säger Ida Fält.
En annan aspekt som är central i byggnationen är miljötänket som ligger till grund för planeringen.
– Vi har höga ambitioner med projektet, och stort fokus har lagts på optimera byggnadens system för skapa en byggnad med låg energiförbrukning, något vi är stolta över, säger Karolina Odén, projektchef på Botrygg och fortsätter:
– Byggnaden är väldigt väl gestaltad. Det är roligt att få vara med och skapa ett landmärke i Tyresö. Det är också positivt att byggnaden består av hyresrätter så fler har möjlighet att ta del av den här byggnaden.
Överlag är både arkitekterna och byggherren väldigt nöjda med den process som föranlett byggandet.
– Vi har haft en väldigt aktiv dialog med kommunen som haft höga ambitioner. De har varit spännande att jobba med. Det har ju gjort att vi har pushat oss ännu mer. Det är roligt att jobba när alla parter verkligen är intresserade av att få en bra produkt i slutänden. Man når längre tillsammans då, säger Ida Fält.


Illustration på höghus i 16 våningar, med lokaler i bottenvåning.

Fakta

  • Totalt rymmer byggnaden 105 lägenheter, samtliga hyresrätter.
  • Blandat ettor till fyror med sju lägenheter per våningsplan.
  • I bottenvåningen kommer det att finnas en restaurang samt ytterligare en lokal för kontorsverksamhet.
  • Byggnaden kommer dessutom att innehålla ett cykelrum där de boende kan serva och ta hand om sina cyklar.
  • På tredje våningen finns en grön innergård för de boende.
  • För att få en hållbar och vacker byggnad kommer bottenvåningens fasad att bestå av natursten.
  • Balkongerna, med räcken i galvad stål, blir en viktig del i det gröna tänk som genomsyrar projektet och ska upplevas som ett extra rum till lägenheterna.
  • I och med Botryggs bygge får också Bollmorahallen en ny spelarentré, som bekostas av kommunen.
Sidan publicerad av: Karl Schriver-Abeln
Senast uppdaterad: 28 februari 2018