04 april 2017

"Sker en samhällsutveckling i Tyresö Centrum"

Kritik har funnits längs vägen. Men på det stora hela är oppositionsrådet Anita Mattsson (S) mycket positiv till bygget av Norra Tyresö Centrum. ”Det är en trivsam utveckling”, säger hon.

Anita Mattsson (S) ser många positiva aspekter med bygget av Norra Tyresö Centrum. Foto: Karl Schriver-Abeln.

Bygget av Norra Tyresö Centrum är efterlängtat hos många – så även hos oppositionen i kommunen. Anita Mattsson (S) menar att bygget är en viktig del i kommunens långsiktiga utveckling.
– I grunden är vi väldigt positiva till att det sker en samhällsutveckling i Tyresö Centrum och att vi påbörjar bygget av ett antal bostäder. Vi har ju inte byggt särskilt mycket under en lång period. Hela projektet är väldigt spännande, säger hon.
Anita Mattsson konstaterar att det finns många fördelar med ett så pass omfattande projekt som Norra Tyresö Centrum.
– Det finns många positiva synergieffekter, till exempel att man kan tänka lite nytt med avfallshanteringen. Det går inte att göra på samma sätt om man bara bygger ett hus.
Hon tycker också att planeringen av området är smart från första början.
– Vi måste skapa väldigt mycket fler bostäder i kommunen. Ungdomarna här kan knappt flytta hemifrån. Att då ta redan i anspråk tagen mark är smart. Jag tror att de här miljöerna kommer upplevas som väldigt attraktiva. Jag skulle inte ha något emot att bo där själv. Det är en trivsam utveckling.

Det verkar på det stora hela finnas en samsyn hos majoritet och opposition gällande utvecklingen från 60-talets betong till en mer stadsliknande struktur?
– Det tror jag inte är någon stötesten. Där tror jag att det råder en stor politisk enighet vilket jag tror är en fördel när förvaltningen ska träffa exploatörer. Jag tror att det kan vara en styrka att det finns en stor samsyn på hur Tyresö Centrum ska utvecklas.
Men även om Anita Mattsson är positiv till projektet i stort så medger hon det också funnits punkter under arbetets gång där oppositionen och majoriteten inte varit helt överens.
– Vi har givetvis haft en del kritik under vägen. En av sakerna som vi har haft olika uppfattningar om är andelen hyreslägenheter som planeras för i området. Vi tycker att det är alldeles för lite. Är det något som Tyresö har behov av så är det fler hyresrätter.

Vill se större utbud av kultur

En annan viktig del i hela utvecklingen av Tyresö Centrum är enligt Anita Mattsson att utöka utbudet av kultur.
– Vi vill till exempel ta tillvara på mötesplatser för kultur, som jag ser det så ska ett centrum inte bara vara kommersiellt. Du måste kunna göra andra saker än att spendera pengar när du besöker en centrummiljö. Nu finns ju biblioteket och biografen men det är viktigt att man planerar för fler verksamheter som inte är kommersiella. Det ska vara ett centrum som tilltalar alla Tyresöbor.

Sidan publicerad av: Karl Schriver-Abeln
Senast uppdaterad: 23 februari 2018