22 mars 2017

"Jobbar för att vara en attraktiv arbetsgivare"

Jenny Linné, chef för kommunens mark- och exploateringsavdelning

Jenny Linné, mark- och exploateringschef på Tyresö kommun, lyfter fram personalbristen som en av branschens största utmaningar i framtiden. Foto: Karl Schriver-Abeln.

Personalbristen i branschen är den största utmaningen när det gäller framtidens bostadsbyggande. Det menar mark- och exploateringschefen Jenny Linné som i förra veckan var inbjuden för att prata stadsbyggande vid ett frukostseminarium hos SKL.

Seminariet arrangerades i samband med att SKL (Sveriges kommuner och landsting) presenterade statistiken ”Öppna jämförelser” för detaljplaneområdet. Statistiken har tidigare tagits fram på en rad olika områden, bland annat inom vård och skola, men har nu även applicerats på stadsbyggnadsfrågor och detaljplaneprocessen.
– Ibland blir kommunerna beskyllda för att det tar lång tid och att det är besvärligt. Det gör det ännu mer angeläget att ta fram en sann bild av hur det förhåller sig, sade Gunilla Glasare, chef vid avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på SKL.

Fler faktorer som spelar in

Jenny Linné, mark- och exploateringschef vid Tyresö kommun, menar att statistiken är värdefull men att det inte enbart går att titta på detaljplaneprocessen när byggnadstakten diskuteras.
– Det är bra att slå fast att det kanske inte är tiden för detaljplaneprocessen som är boven i dramat för att få fram bostäder. Men jag tycker det är lite synd att man tappar hela stadsbyggnadsprocessen i det här. Detaljplaneprocessen och tiden för det säger enligt mig inte så mycket om hur lång tid det tar att få fram bostäder. Då måste man titta på en större kedja, konstaterade hon under seminariet.
Hon tycker därför att det är viktigare att mäta hela stadsbyggnadsprocessen.
– Från den tidiga idén där man vill göra någonting till dess att bostäderna faktiskt står på plats. Hela den kedjan skulle jag tycka det var mer intressant att se tiden för.

Personalbrist i branschen stor utmaning

När eventuella hinder för bostadsbyggandet kom på tal lyfte Jenny Linné fram personalbristen i byggbranschen som den största utmaningen.
– Vi har ett jätteproblem när 40-talisterna har gått i pension och det inte kommer in lika mycket folk på marknaden. Vi behöver bli ännu fler. Det tror jag är den absolut största utmaningen.
I Tyresö har stadsbyggnadsförvaltningen därför jobbat hårt för att vara en arbetsplats dit folk aktivt vill söka sig och Jenny Linné tog upp lokalen på Högbergsgatan som ett exempel.
– Vi jobbar väldigt aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och att man ska komma till Tyresö. Bland annat har vår stadsbyggnadsförvaltning öppnat en filial på Södermalm i Stockholm för att kunna locka medarbetare som inte bor i Tyresö.
Hon konstaterar dock att problemet kvarstår även om Tyresö kommun lyckas på eget håll.
– Det löser ju inte den stora problematiken utan det handlar mer om att man tar folk från varandra och att man hoppar runt. Vi måste ju få in fler som vill utbilda sig inom vårt område. Det är hela branschen. Det är inte bara en faktor hos kommunerna.

Bra samarbete med byggherrar

En annan fråga som kom på tal under seminariet var samarbetet med byggherrar och konsulter under själva stadsbyggnadsprocessen. Här har Tyresö förändrat sitt sätt att jobba, berättade Jenny Linné.
– Jag tror kanske att det kanske finns en lite gammaldags bild i kommuner att byggherrarna ska komma till oss. Där har Tyresö jobbat väldigt strategiskt de senaste åren med att marknadsföra oss på ett annat sätt. Att vi inte kan se oss själva som kommunen som står i bakkant utan att vi måste gå ut precis som ett företag eller vilken bransch som helst och berätta vilka vi är. Det tror jag gör att exploatörerna vet vilka vi är och hur vi jobbar, sade hon och fortsatte:
– Jag tycker att vi har ett otroligt bra samarbete med byggherrarna och att de är väldigt lyhörda, så länge vi ger dem rätt förutsättningar i början. I Tyresö har man en väldigt klar bild av att allt vi planerar för ska genomföras. Tittar man 20 år tillbaka i tiden så har vi 100 procent genomförda detaljplaner. För att det ska gå vägen behöver vi ha ett väldigt nära samarbete med byggherrarna.

Sidan publicerad av: Karl Schriver-Abeln
Senast uppdaterad: 19 februari 2018