20 mars 2017

"Betyder mycket för Tyresös utveckling"

Stadsparken, Tyresö view och simhallen är redan på plats. I och med bygget av Norra Tyresö Centrum läggs nästa viktiga pusselbit i utvecklingen av Tyresös centrala delar.
– Det betyder mycket för Tyresös hela utveckling, säger Fredrik Saweståhl (M).

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) vid bygget av Norra Tyresö Centrum, etapp 1.

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl menar att bygget av Norra Tyresö Centrum utvecklar hela kommunen. Foto: Karl Schriver-Abeln.

Redan 2007 antogs planprogrammet för att utveckla Tyresö Centrum. Sedan dess har flera viktiga delar av centrummiljön utvecklats med bland annat simhallen, Tyresö view och stadsparken. Nu läggs nästa viktiga pusselbit – Norra Tyresö Centrum.
– Vi har pratat om det här i flera valrörelser, på massor av möten och med medborgare. Så det är ju väldigt roligt att det äntligen börjar förändras även fysiskt, kommenterar Fredrik Saweståhl (M), kommunstyrelsens ordförande.
Men även om Norra Tyresö Centrum diskuterats under en längre tid så har processen från färdigt planprogram till byggstart varit väldigt snabb. 2013 godkändes det kvalitetsprogram som tagits fram för området och tidigare i år togs första spadtaget för bygget. Fredrik Saweståhl menar att Norra Tyresö Centrum är en central del i Tyresös utveckling.

Levande centrum

– Vi har ju länge sagt att ett stort och viktigt mål i visionen om att göra Tyresö till den mest attraktiva kommunen att leva, bo och vara företagare i, är att det måste finnas ett levande centrum, en levande kärna. Vi har sagt att vi ska ersätta 60-talsbetongen med den trivsamma staden, fylla igen hålen och tomrummen som i dag är asfalt med bostäder, arbetsplatser och mera gröna ytor. På det sättet betyder det mycket för Tyresös hela utveckling.

Kan Norra Tyresö Centrum bidra till att sätta Tyresö på kartan även utanför kommunens gränser?
– Jag tror att det går bra för Tyresö oavsett om människor känner till oss eller inte, eftersom det går bra för hela Stockholmsregionen och den tillväxten gynnar alla kommunerna, säger Fredrik Saweståhl och fortsätter:
– Sedan är det naturligtvis väldigt roligt om människor känner till Tyresö för att det händer positiva saker här. Och det är klart att ett intressant stadsbyggnadsprojekt som det här är, och som ligger i framkant när det gäller miljötänkande och hållbarhetsplanering, kan bidra till att vi blir mer välkända. Det kan ju aldrig skada i alla fall.

Mer än ett bostadsprojekt

Om cirka tio år, när Norra Tyresö Centrum är helt utbyggt, står 1000 nya bostäder färdiga i centrala Tyresö. Enligt Fredrik Saweståhl är dock Norra Tyresö Centrum mer än bara ett intressant bostadsprojekt.
– Vi ökar ju inte bara utbudet av bostäder, vi ökar även utbudet av arbetsplatser, närservice, shopping och upplevelser. Över tid kommer vi till exempel att kunna fylla på med mer utrymme av kultur och det är också något som många vill ha.
Han är också nöjd med den politiska process som föranlett bygget.
– Jag tycker att det har varit en väldigt bra politisk process som har hållit på i många år. Det har funnits bred samsyn mellan de flesta partier om att det är bra att genomföra centrumutvecklingen, det ska vi vara glada för. Det är viktigt att vi inom politiken inte bara pratar om detaljer utan kan se helheten och de större linjerna. Det är viktigt att ha den här typen av projekt så att det blir så.

Sidan publicerad av: Karl Schriver-Abeln
Senast uppdaterad: 23 februari 2018