Översiktsbild över ett triangulärt bostadskvarter med 7 hus i skala mellan 3-7 våningar, runt en innergård. Gröna tak och solpaneler.